Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Rinvoq lindrer AD bedre på alle kropsdele end Dupixent

Jacob Thyssen

Jacob Thyssen

EADV: Rinvoq (upadacitinib) har konsekvent bedre effekt og giver fuldstændig remission hos flere patienter med atopisk eksem end Dupixent (dupilumab), viser et nyt studie med dansk deltagelse.

JAK-hæmmeren Rinvoq, som netop er blevet godkendt til behandling af moderat til svær atopisk eksem, viser i et randomiseret head to head-studie bedre effekt hos voksne patienter med atopisk eksem end Dupixent. Behandlingen har også flere bivirkninger, men bivirkningsprofilen er håndterbar, fortale professor i dermatologi ved Gentofte Hospital Jacob Thyssen, da han præsenterede resultater fra studiet torsdag ved EADV 2021.  

Det internationale forskerhold har sammenlignet effekten af Rinvoq med Dupixent hos 692 voksne patienter med moderat til svær atopisk eksem. Rinvoq blev administreret 30 mg oralt én gang dagligt, mens 300 mg dupilumab blev injiceret subkutant hver anden uge i forsøget, der løb over 24 uger.

Der er tale om et multicenter, randomiseret (1:1), dobbeltblindet og dobbeltdummy-studie, hvor alle forsøgspersoner fik både en tablet og en injektion, hvoraf den ene var placebo. Forsøgets primære endepunkt var en forbedring på mindst 75 procent i Eczema Area Severity Index (EASI-75) efter 16 uger. EASI-scoren opgøres Typisk som et vægtet gennemsnit af de fire kropsdele, men i denne analyse har forskerne opgjort EASI-scoren separat for hver af fire regioner af kroppen: hoved, torso, arme og ben. 

Rinvoq konsekvent mere effektiv end Dupixent

Overordnet viser begge behandlinger god effekt i studiet, men patienter i behandling med Rinvoq viser konsekvent større forbedringer i EASI-scoren end patienter i behandling med Dupixent. Rinvoq virker i studiet hurtigere og når sit toppunkt tidligere på alle kropsdele, og på intet tidspunkt eller nogen del af kroppen blev der observeret et bedre resultat af Dupixent i forhold til Rinvoq.

Rinvoq-gruppens EASI-score følger en kurve, som topper efter otte uger, hvorefter andelen af patienter med EASI-75 falder svagt frem til uge 24, mens effekten af Dupixent fortsatte med at stige helt frem til uge 20, hvorefter den stabiliserede sig. Efter 24 uger opnåede de to behandlinger nogenlunde samme EASI-75 score, men Jakob Thyssen vurderede i forbindelse med sin præsentation, at der ikke var tale om at effekten af Rinvoq faldt efter otte uger.

Efter præsentationen spurgte en tilhører til den svagt faldende effekt, hvortil Jacob Thyssen svarede:

”Vi ser ofte sådan et fald ved monoterapibehandling af eksem, og jeg ved ikke, om det skyldes tilfældige variationer eller en form for træthed hos sundhedspersonalet og patienterne. Men ved langsigtede opfølgningsstudier ser vi konsekvent en høj effekt af upadacitinib og andre JAK-hæmmere, så jeg tror ikke, at der er tale om et reelt fald i effekten.”

Flere opnår fuldstændig remission med Rinvoq

Både JAK-hæmmeren og antistoffet havde generelt ensartet effekt på de fire kropsdele, med den undtagelse, at effekten på hovedet konsekvent var lidt mindre end på resten af kroppen.

Her endte EASI-75 ved uge 24 på 56,5 procent og 52,8 procent for henholdsvis Rinvoq og Dupixent, mens EASi-75-scoren for de øvrige kropsdele landede på henholdsvis 63,5-64,1 procent og 58,6-59,8 procent. For Rinvoq toppede EASI-75 for hovedet i uge otte med 68,6 procent, mens toppunktet for de øvrige kropsdele var oppe på 74,1-76,2 procent. 

Jacob Thyssen og hans kolleger har også opgjort lægemidlernes effektivitet målt som EASI-100, hvor alle spor af eksem er væk, og også her viste Rinvoq det bedste resultat. Andelen af patienter, der ved forsøgets slutning var sluppet helt af med deres eksem (EASI-100), var således hen over de forskellige kropsdele 7,5-12,9 procentpoint større hos dem, der blev behandlet med Rinvoq fremfor Dupixent. Hos dem, der havde opnået 75 procent forbedring (EASI-75), var forskellen kun 3,7-4,9 procent. Rinvoq havde med andre ord en større evne til at fjerne udslettet helt eller næsten helt hos nogle af patienterne. Disse forskelle er ifølge Jacob Thyssen klinisk relevante, fordi de har betydning for afledte effekter af eksem, som for eksempel søvn, angst, depression og livskvalitet i det hele taget.

Sammen med den bedre effekt havde Rinvoq også moderat flere bivirkninger end Dupixent med 77,6 procent af patienterne, som oplevede mindst én bivirkning mod 66,9 procent i Dupixent-gruppen, og forskerne vurderer, at henholdsvis 48,9 procent og 37,5 procent af tilfældene sandsynligvis kan relateres til behandlingen.

Bivirkningerne var dog generelt milde, og kun 3,2 procent af Rinvoq-gruppen og 1,2 procent af Dupixent-gruppen måtte afbryde behandlingen på grund af bivirkninger.

”Akne er en meget almindelig bivirkning ved upadacitinib, men heldigvis er den mild af natur og fører meget sjældent til, at behandlingen må afsluttes,” uddybede Jacob Thyssen.

Rinvoq er netop godkendt af EMA til behandling af atopisk eksem

Upadacitinib er en oral JAK-hæmmer og hører dermed til gruppen af små molekyler - altså hverken antistoffer eller proteiner - som har en hæmmende effekt på de såkaldte JAK-enzymer. Familien af JAK-enzymer omfatter fire medlemmer - JAK1, JAK2, JAK3 og tyrosinkinase 2 (TYK2) - der på forskelligvis vis er involveret i signalvejene, der medierer cytokiners genaktiverende effekt i inflammatoriske sygdomme. Upadacitinib hæmmer specifikt JAK1 (50-70 gange mere end de øvrige JAK-enzymer) og har vist sig særlig effektivt mod atopisk eksem samt reumatoid artritis.

Rinvoq blev i august 2021 godkendt af EMA til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos patienter over 12 år. Rinvoq er i forvejen godkendt af EMA til behandling af moderat til svær aktiv reumatoid artritis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter