Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Risankizumab viser signifikant effekt mod negle-psoriasis

EADV: Antistoffet risankizumab giver signifikante forbedringer i neglepsoriasis hos patienter med psoriasisgigt, som ellers har haft utilstrækkelig effekt eller intolerance over ét tidligere syntetisk immunmodificerende gigtlægemiddel.

67 procent af patienterne i de fase III-studiet KEEPsAKE 1 havde neglepsoriasis ved baseline, men efter 24 ugers behandling havde patienter i behandling med det aktive stof rizakizumab signifikant reduktion i symptomerne. Patienternes PGA-F-scores blev ligeledes signifikant reduceret ved uge 24 sammenlignet med placebo, og resultatet tyder på en markant effekt af rizankizumab på negle-psoriasis.

En gradueret effekt

Lars Erik Kristensen, som er reumatolog og forskningschef ved Parker Instituttet, præsenterede de foreløbige resultater fra KEEPsAKE 1 og 2 torsdag ved EADV 2021. Han er primær forsker på studierne, hvis hovedfokus er effekt og sikkerhed ved behandling af psoriasisgigt med rizankizumab, men sammen med sine kollegaer har han også set på 52-ugers data i forhold til behandlingens effekt på neglepsoriasis hos patienter med psoriasisgigt.

”Risankizumb viser særdeles stærke data fra KEEPsAKE 1 og 2 hos patienter med psoriasis-gigt. Og samme gode effekt ses på negle-psoriasis hos patienter med psoriasis-gigt. Det er et stof, som til forskel fra de traditionelle biologiske behandlinger, ikke blokerer signal-vejene, men har en gradueret effekt over tid – en ’slow but steady’ effekt,” siger Lars Erik Kristensen.

Risankizumab, er et humaniseret monoklonalt antistof, der binder sig til det ekstracellulære interleukin 23 (IL-23) og som er under udvikling specifikt til behandling af gigtpsoriasis. Risankizumab viser i KEEPsAKE-studierne effekt på psoriasis-gigt over tid. Det samme gør sig gældende, når man ser på effekten af negle-psoriasis, understreger Lars Erik Kristensen.

Signifikant forbedring

Data i studiet foreligger på voksne patienter med aktiv gigtpsoriasis – patienter, som havde utilstrækkelig respons eller intolerance over for mindst én konventionel, syntetisk sygdomsmodificerende anti-rheumatisk behandling. Patienterne var alle indskrevet i KEEPsAKE 1-studiet. Patienterne blev randomiseret 1:1 til at modtage  rizankizumab (RZB, 150 mg) eller placebo (PBO) ved subkutan injektion i uge 0, 4 og 16. Negle-psoriasis blev i uge 24 vurderet ud fra ændringen fra baseline i Nail Psoriasis Severity Index og Physician's Global Assessment of Fingernail Psoriasis.

I alt 964 (RZB: 481; PBO: 483) patienter (49,6 procent kvinder) deltog i studiet. Deres gennemsnitlige varighed af psoriasisgigt var 7,12 ± 7,35 år, og alle patienter havde modtaget mindst ét tidligere syntetisk immunmodificerende gigtlægemiddel (csDMARD).

Ved baseline præsenterede 647 patienter (67,3 procent; PBO: n = 338, RZB: n = 309) sig med negle-psoriasis. Men i uge 24 oplevede patienter behandlet med RZB en signifikant større reduktion i negle-psoriasis, hvilket indikerer en signifikant forbedring ved behandling med RZB sammenlignet med PBO. Tilsvarende blev PGA-F-scores også signifikant reduceret fra baseline ved uge 24 sammenlignet med PBO.

Af patienter, for hvem PGA-F-score blev klassificeret som 'mild', 'moderat' eller 'alvorlig' (PGA-F> 1) ved baseline, var det 37,8 procent (71/188) af patienterne, der modtog RZB og 15,9 procent (30/190) af patienterne, der modtog PBO, der rapporterede en PGA-F-score på 'klar' eller 'minimal' efter 24 ugers behandling (nominel P <0,001).

Stor betydning for livskvaliteten

Ifølge Lars Erik Kristensen er der en forandring i gang, hvor reumatologer i stigende grad får fokus på negle-psoriasis, og det er godt, for patienterne tillægger problemet stor betydning. En effektiv behandling vil have stor indvirkning på patienternes livskvalitet, fortæller Lars Erik Kristensen.

”Udtalt negle-psoriasis kan have stor negativ indvirkning på patientens livskvalitet både i arbejds- og sociale sammenhænge. Det er man i højere grad blevet opmærksom på, og i dag er negle-psoriasis et sygdoms-element, hvor der er øget fokus blandt reumatologer.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo