Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Langvarig behandling af akne bør baseres på personlige patientmål

EADV: En ekspertgruppe foreslår nye tiltag for langvarig, individuel behandling af akne. Behandlingen skal blandt andet have fokus på at begrænse risikoen for følgesygdomme, mener de.

Ekspertgruppen kaldet PACE præsenterede på EADV-konferencen en række råd for, hvordan man kan optimere patienters langvarige behandlingsforløb for akne. PACE står for ”Personalising Acne: Consensus of Experts”, og ekspertgruppen er sammensat af 13 dermatologer fra Europa og Nordamerika. I Europa er Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien repræsenteret. Gruppen arbejder efter et princip om konsensus, der kræver opbakning fra mindst 75 procent af medlemmerne.

Baggrunden for arbejdet er, at gruppen mener, at selv om behandlingen af akne i ansigtet generelt er veletableret, så mangler der anbefalinger for langvarig behandling, der tager hensyn til patienternes kroniske belastning både af selve aknen og dens følgesygdomme, som i høj grad er individuelle. Derfor har de udviklet the Personalised Acne Care Pathway (PACP), der netop er baseret på gruppediskussioner og konsensusbeslutninger.

Flere nøgleområder

PACP bygger på flere nøgleområder i behandlingen af akne, og for hvert område foreslår ekspertgruppen, hvilke forhold lægen bør tage i betragtning og eventuelt diskutere med patienten. Ligeledes identificerer den nedslagspunkter, der kan påvirke den kliniske beslutning. På den måde giver PACP mulighed for at tilrettelægge et personligt behandlingsforløb, som fokuserer på seks områder:

  • Etablering af en patientprofil, som blandt andet inkluderer aknens karakter, lokalisering, sværhedsgrad og risiko for følgesygdomme.
  • Afklaring af personlige mål for behandlingsresultatet og afstemning af forventninger.
  • Identifikation af de vigtigste emner, der bør drøftes med patienten ved konsultationer.
  • Etablering af mål for de enkelte faser i behandlingen, fx opstart og vedligeholdelse.
  • Løbende opfølgning og vurdering af, om behandlingen bør justeres eller afbrydes.
  • Behandling af følgesygdomme.

Blandt de tiltag, som alle deltagere i ekspertgruppen er enige om, er drøftelse af de langsigtede forventninger til behandlingen med patienten. Deltagerne påpegede, at disse forventninger skal diskuteres allerede ved den første konsultation og derefter bør tages op løbende. Der er ligeledes enighed om, at man allerede fra behandlingens start bør tilstræbe at reducere forekomsten af akne mest muligt og forhindre nye læsioner i at opstå, og at dette fokus bør fastholdes gennem hele behandlingsforløbet.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo