Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bedre behandling til unge med primær spontan pneumothorax

Ny dansk forskning lægger op til skræddersyet behandling af patienter med primær spontan pneumothorax (PSP). En Ph.d. afhandling bakker op omkring internationale undersøgelser, der antyder, at patienter med gentagne tilfælde af PSP med fordel kan få lavet en kikkertoperation.

Primær spontan pneumothorax (PSP) optræder primært hos unge, tynde og raske mennesker og skyldes ofte godartede cyster på lungens overflade, som brister. Har patienten været ramt af ét tilfælde af PSP, er der risiko for tilbagefald senere i livet. 

Forskerne ved ikke, hvor cysterne - der får lungen til at klappe spontant sammen ved PSP - kommer fra, eller hvorfor de opstår. Til gengæld har studier vist, at de patienter, som har været ramt af primær spontan pneumothorax én gang, har mere end 50 procents risiko for at opleve yderligere tilfælde i fremtiden. Denne risiko stiger til mere end 70 procent, såfremt patienten har haft sammenklappet lunge i to eller flere tilfælde.

Ved første tilfælde af PSP er den gængse behandling stående røntgen af thorax i to plan, og ud fra billederne og patientens symptomer vurderes det, hvorvidt patienten skal indlægges til observation, eller om der bør anlægges dræn i brysthulen. Ved anden, tredje eller flere tilbagefald anbefaler internationale guidelines, at patienten tilbydes forebyggende kikkertoperation (VATS), hvor de synlige, godartede cyster (bullae) og/eller toppen af lungen fjernes, idet bullae oftest er placeret apikalt.

Imidlertid har der manglet viden om, hvorvidt det giver mening at tilbyde kikkertoperation tidligere i forløbet for at nedbringe tilbagefaldsraten. Hvis det yderligere er muligt at identificere patienter i høj-risiko for tilbagefald, kan man skræddersy behandlingen og forbeholde tidlig operation til disse patienter. 

Gennem en årrække har Winnie Hedevang Olesen, ph.d. og afdelingslæge ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, forsket i PSP og forsøgt at øge viden omkring sygdommen og optimere behandlingen i forbindelse med sin ph.d-afhandling.

Vigtig identifikation af højrisikopatienter

Hun har netop sat sidste punktum i den seneste videnskabelige artikel, som peger på, hvilke patienter der særligt kan have glæde af VATS og med hvem, man bør se tiden an.

”Mens man ved dræn afhjælper den sammenklappede lunge, tilstræber man at fjerne årsagen til PSP med torakoskopi, da man fjerner den eller de udløsende cyster,” siger Winnie Hedevang Olesen og pointerer samtidigt, at hun med sit studie har påvist, at nogle patienter er i større risiko for tilbagefald end andre, hvorfor man bør tilbyde kikkertoperation allerede efter første tilfælde til disse høj-risiko patienter. 

”Patienter med store cyster har større tendens til at komme igen med endnu en sammenklappet lunge – og det er dem, vi skal hjælpe ved at tilbyde en tidlig operation,” pointerer afdelingslægen. 

Hedevang Olesen har været med til at skrive den kommende vejledning på behandlerområdet, hvor man har indføjet, at patienter med PSP som noget nyt anbefales en HRCT/CT-scanning efter første tilfælde for at udelukke anden underliggende lungelidelse og samtidigt kunne vurdere størrelsen på blebs/bullae. Ved bullae større end to cm. anbefales det, at patienten henvises til thoraxkirurgisk afdeling med henblik på profylaktisk kirurgi.

”Det har været vigtigt at identificere højrisikopatienterne i studiet, så man ikke overbehandler og operere alle efter første tilfælde af PSP. Vi vil skræddersy behandlingen til dem med behov og dermed spare både samfund og patient for indlæggelser og bekymringer,” forklarer Hedevang Olesen.

Men patienterne kan også selv gøre en indsats for at skåne deres lunger for gentagne episoder af PSP.

Rygning forhøjer risikoen for PSP

De mange data, Winnie Hedevang Olesen har samlet i forbindelse med forskningen, bekræfter, at rygning bestemt ikke gavner disse unge mennesker med godartede cyster i lungevævet.

”Vi kan se, at patienter med PSP dagligt ryger signifikant mere end den generelle befolkning, og de patienter som havde de største cyster også røg signifikant mest og dermed var i størst risiko for at udvikle et tilbagefald,” forklarer afdelingslægen og fortsætter:

”Og ryger patienten både cigaretter og cannabis forværrer det yderligere risikoen for at få PSP.”

Studiet viste, at der var et overvældende stort antal rygere af cigaretter såvel som af cannabis blandt forsøgsdeltagerne, hvilket kan tyde på, at begge dele kan have indflydelse på udviklingen af sygdommen.

Aktuelt er Hedevang Olesen ved at indsamle materiale til en genetisk biobank. Håbet er, at man i fremtiden kan bidrage til at afdække hvorfor nogle mennesker udvikler PSP.

om TOPP-studiet

 • I perioden 2009-2016 screenede Winnie Hedevang Olesen og samarbejdspartnere 457 patienter, hvoraf de 181 deltog i projektet.
 • Heraf var 151 mænd og 30 kvinder med en gennemsnitsalder på 26,2 år.
 • 88 gennemgik forebyggende VATS, mens 93 udelukkende fik lagt dræn.
 • 34 procent af patienterne der blev behandlet med dræn oplevede i løbet af det første år sammenklapning af samme lunge.
 • Mens bare 13 procent af de opererede patienter havde tilbagefald
 • Af det samlede antal patienter havde de der dagligt røg større cyster end dem, der ikke røg.
 • Analyser viste tydeligt, at VATS havde signifikant indvirkning på det samlede antal tilbagefald sammenlignet med konventionel dræn-behandling af PSP.

om Primær spontan pneumothorax

 • Med primær spontan pneumothorax klapper lungerne sammen pga. godartede cyster.
 • Cysterne brister, hvorefter det naturlige negative lufttryg i lungen ødelægges, og lungen klapper sammen.
 • Der er 200-210 nye førstegangstilfælde årligt.
 • Det er oftest unge, slanke mænd, som ryger, der rammes af PSP.
 • Rygere har fem gange større risiko for at opleve et tilfælde af PSP.
 • Mens rygere af cigaretter og cannabis hæver risikoen med en faktor 9 i forhold til ikke rygende unge mænd.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo