Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Nogle af forsøgene bliver udført på personer med én kopi af F508del-mutationen og en minimal funktion-mutation. En minimal funktion-mutation omfatter mutationer, som også kaldes STOP-mutationer eller nonsense-mutationer. Andre forsøg vil blive foretaget på personer, der er såkaldte homozygote med mutationen deltaF508.

Årsagen til, at man har valgt at gå videre med at teste VX-659 og VX-445 som tredje stof kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor, er de foreløbige resultater fra forsøgene fra fase II, der ser meget lovende ud.

I disse forsøg testede man fire forskellige virksomme stoffer – VX-659, VX-445, VX-152 og VX-440 – hver især i kombination med Tezacaftor og Ivacaftor. De foreløbige resultater fra forsøg med de to førstnævnte stoffer hos personer med cystisk fibrose med én F508del-mutation og en minimal funktion-mutation, viser, at de deltagende opnåede en stigning i lungefunktion målt ved FEV1 på 13,3 og 13,8 procent.

VX-659 starter første halvår 2018

I løbet af første halvår af 2018 vil man teste VX-659 i to kliniske forsøg. VX-659 skal testes i kombination med de allerede eksisterende og godkendte stoffer Tezacaftor og Ivacaftor – først på patienter med én F508del-mutation og en minimal funktion-mutation, som er 18 år eller derover – dernæst på patienter med dobbelt F508del-mutation.

I midten af 2018 forventer Vertex at starte op med forsøg, hvor VX-445 testes i triple-kombination. Her vil det blive testet i kombination med Tezacaftor og VX-561. Denne kombination bliver testet på patienter med dobbelt F508del-mutation samt patienter med én F508del-mutation og en minimal funktion-mutation. 

Potentiators og correctors

De forskellige virksomme stoffer i triple-kombinationsbehandling har forskellige funktioner – de kan være enten ’potentiators’ eller ’correctors’. Det grundliggende problem for cystisk fibrose-patienter med mutationer i mutationsklasse II er, at CFTR-proteinet ikke er tilstrækkeligt modnet, og det er ikke foldet på den rigtige måde inde i cellerne i lunger og tarme hos patienter med cystisk fibrose. Dermed bliver det defekte CFTR-protein afvist af cellernes indre kvalitetskontrol, og det bliver ikke placeret i cellemembranen mellem det indre og ydre af lungecellerne. Correctors hjælper CFTR-proteinet forbi cellernes indre kvalitetskontrol og placerer det i cellemembranen, mens potentiators hjælper med at skabe gennemstrømning i CFTR-kanalen.

Indtil videre består triple-kombinationerne af én potentiator (Ivacaftor eller VX-561) plus to correctors (Tezacaftor plus enten VX-445 or VX-659).

Kilde: Cystisk Fibrose Foreningen

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift