Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Astmamedicin er forbundet med ufrivillig barnløshed

Analyser af data fra det store internationale studie SCOPE har vist, at kvinder, som udelukkende tager korttidsvirkende astmamedicin, kan have sværere ved at blive gravide end andre kvinder. 

I den seneste udgave af European Respiratory Journal offentliggøres forskningsresultater, der viser, at kvinder med astma, som udelukkende bruger korttidsvirkende astmamedicin, er længere om at blive gravide end andre er. Kvinder som derimod bruger langtidsvirkende forebyggende astmamedicin, opnår svangerskab lige så hurtigt som andre.

Det viser analyser lavet med data fra det internationale studie SCOPE, hvor 5.690 førstegangsgravide kvinder i begyndelsen af deres graviditet medvirkede. Kvinderne blev spurgt, om de var blevet diagnosticeret med astma, og i givet fald hvilke lægemidler de brugte. Der blev også spurgt ind til, hvor længe det havde taget dem at blive gravide.

Mere end ti procent af kvinderne i undersøgelsen sagde, at de havde astma, og generelt tog det disse kvinder længere tid at blive gravide.

Når forskerne opdelte denne gruppe kvinder efter deres astmamedicin, fandt de ingen forskel i fertiliteten mellem kvinder, der brug langtidsvirkende astmamedicin og kvinder uden astma.

Men kvinder, der udelukkende brugte korttidsvirkende beta2-agonister, var 20 procent ​​længere tid om at blive gravide end gennemsnittet. Disse kvinder var også 30 procent mere tilbøjelige til at have forsøgt at blive gravide i mere end et år, hvilket forskere definerer som grænsen for infertilitet.

Forskellen mellem kvindegrupperne forblev den samme, efter forskerne havde taget andre faktorer, der kan påvirke fertiliteten, i betragtning såsom alder og vægt.

Med de nye resultater i tankerne, planlægger forskerne yderligere studier, der involverer kvinder med astma, som gennemgår fertilitetsbehandlinger. Her vil man kigge på, om forbedring af astmakontrollen også kan forbedre fertilitetsresultaterne.

Kilde: European Respiratory Journal 2018

Myte afkræftet: SU'ere er ikke farlige for hjertet

EASD 2019: Sulfonylurinstof (SU) ser alligevel ikke ud til at øge risikoen for tidlige død af hjertekar-sygdom, selv om det hos mange har været en udbredt opfattelse i årtier.

NYHEDSKOMMENTAR:

Rygterne om SU's død var temmelig overdrevne

EASD 2019: Det er sjældent, at nogen ligefrem håber på snarlig død for andre. Men sådan har det vist været med lægemidlet glimepirid, en første generation SU, her på EASD.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter