Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lungelæge: KOL og astma-revurdering er forvirrende og vag

Medicintilskudsnævnet har siden 2014 arbejdet på en revurdering af tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL og har nu endelig færdiggjort sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen.

Resultatet af revurderingen får en blandet modtagelse fra medlem af Dansk Lungemedicinsk Selskab, Anders Løkke. Han mener bl.a., at det er problematisk for de praktiserende læger at gennemskue anbefalingerne, som flere steder er forvirrende og temmelig vage.

Han mener også, at noget af revurderingen bygger på misforståelser.

Den længe ventede anbefaling til Lægemiddelstyrelsen fra Medicintilskudsnævnet inkluderer alle lægemidler i ATC-gruppe R03, som er godkendt til markedsføring i Danmark, ligesom indstillingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler.

Nævnet peger blandt andet på overforbruget af inhalationssteroider til denne patientgruppe – blandt andet skriver tilskudsnævnet i indstillingen:

”Det er vores erfaring fra vores kliniske hverdag, at især mange patienter med KOL ikke behandles i overensstemmelse med behandlingsvejledningerne. Mange patienter med KOL overbehandles med ICS, men ICS bør kun anvendes til patienter i GOLD gruppe C og D, der ikke kan behandles tilstrækkelig med LAMA og/eller LABA.”

Desuden fremhæver tilskudsnævnet en analyse foretaget af Sundhedsdatastyrelsen, der viser, at blandt borgere med KOL behandles 70 procent med ICS.

På den baggrund anbefaler Medicintilskudsnævnet, at tilskuddet til kombinationerne af LABA og ICS klausuleres til patienter med astma eller KOL-patienter med astmatisk komponent, som ikke kan behandles med ICS alene samt til visse patienter med KOL i GOLD gruppe C og D.

Overlæge og lungemediciner på Århus Universitetshospital og medlem af Dansk Lungemedicinsk Selskab, Anders Løkke, understreger i den forbindelse, at der er studier på vej, som peger på, at ICS rent faktisk er en god behandling af mange patienter med KOL.

”Ydermere kan man ifølge den nye GOLD-vejledning ikke længere konkludere, at det udelukkende er patienter i gruppe C og D, at der er behov for behandling af inhalationssteroid,” understreger lungemedicineren.

Helt generelt har overlægen ikke meget til overs for Medicintilskudsnævnets indstilling, da han mener, den forvirrer mere, end den gør godt.

”Det har til tider været en uhensigtsmæssig proces, da Medicintilskudsnævnet ikke i tilstrækkeligt omfang har taget de høringssvar, de har fået, til indtægt. Fra Dansk Lungemedicinsk Selskab har vi peget på flere faldgruber i deres fire eksempler på revurderinger,” pointerer Anders Løkke, som godt kan bakke op om prisreduktionen, der er kommet ud af processen, fordi den er god for både patienter og sundhedsvæsenet, men noget andet i indstillingen har han svært ved at finde samme begejstring for.

”Jeg tror, det bliver problematisk for de praktiserende læger at gennemskue anbefalingerne, der flere steder er både forvirrende og temmelig vage, ligesom de ikke tager hensyn til, hvor langt henne i sygdommen, patienten bliver diagnosticeret,” understreger Anders Løkke og peger på, at flere patienter risikerer at blive underbehandlede på baggrund af anbefalingen.

Medicintilskudsnævnets øvrige anbefalinger

Medicintilskudsnævnet anbefaler videre, at de korttidsvirkende antikolinergika (SAMA) samt kombinationerne af korttidsvirkende beta-2-agonist (SABA) og SAMA kun bør bruges til de patienter, der ikke kan behandles med en SABA alene.

Tilsvarende anbefaler tilskudsnævnet, at kombinationerne af en langtidsvirkende muskarin antagonister (LAMA) og en langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA) kun bør bruges, hvis patienten ikke kan behandles med den ene slags medicin alene. Derfor anbefaler Medicintilskudsnævnet, at tilskuddet til disse grupper af medicin klausuleres.

Men denne anbefaling hviler ifølge Anders Løkke på en misforståelse:

”Der er mange i patienter med KOL, som først påbegynder behandling langt henne i sygdommen, hvor de kan have mange symptomer og/eller forværringer, hvorfor behandling med både LAMA og LABA kan være hensigtsmæssig at starte med,” påpeger Anders Løkke.

Indenfor gruppen af LABA er der prisforskelle og tilskudsnævnet anbefaler, at tilskuddet til de dyrere LABA klausuleres til de patienter, der ikke kan behandles med en af de billigere LABA med generelt tilskud.

Inhalationsdevices bør skiftes efter pris

Tilskudsnævnet mener endvidere ikke, at der er grund til at anbefale ét inhalationsdevice frem for et andet og vurderer, at langt hovedparten af patienterne kan skifte fra ét device til et andet – igen møder anbefalingen modstand fra overlægen:

”Det er ikke ligetil at skifte device for denne patientgruppe – snarere tvært imod,” understreger Anders Løkke og peger på, at han møder en lang række af denne type patienter i sin stilling som lungemediciner.

Ydermere anbefaler Medicintilskudsnævnet, at de orale beta-2-agonister ikke har generelt tilskud, da lægerne bør bruge inhalationsbehandling. Derudover har de orale beta-2-agonister flere bivirkninger end inhalationsbehandling. 

Hvordan anbefalingerne reelt ender med at blive, må vi væbne os med tålmodighed for at få svar på - nu skal Lægemiddelstyrelsen se på Medicintilskudsnævnets anbefalinger og herefter træffe afgørelse om fremtidige tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL.

Læs Medicintilskudsnævnets anbefalinger på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift