Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

GSK-studie: ICS nedbringer antallet af eksacerbationer

Resultaterne fra GlaxoSmithKlines IMPACT studie viser, at brug af inhalationssteroider i behandlingen af patienter med KOL medfører en signifikant reduktion i antallet af eksacerbationer.

Forskningsresultaterne fra GlaxoSmithKlines (GSK) seneste studie IMPACT er netop offentliggjort i New England Journal of Medicine. Blandt de centrale resultater er det faktum, at brugen af inhalationssteroider i behandlingen af patienter med KOL kan nedbringe antallet af exacerbationer, som 29 procent af patienterne oplever jævnligt.

I forsøget har man inddelt deltagerne i tre grupper med forskellige typer af behandling. Den første gruppe fik LABA/LAMA og altså ingen steroid, den næste gruppe fik LABA/ICS, mens tredje deltagergruppe blev behandlet med GSKs forholdsvis nye tripleinhalator, der indeholder en kombination af langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA), langtidsvirkende sympatomimetikum (LABA) og syntetisk glukokortikoid (ICS). I sammenligningen har forskerne kigget efter, hvilken af de tre kombinationer, der er bedst til at forebygge exacerbationer hos deltagerne, som alle var patienter med daglige symptomer og med tendens til årlige exacerbationer.

Henover et år fulgte forskerne deltagerne og registrerede eventuelle forværringer, ligesom de holdt øje med deres lungefunktion, mulige bivirkninger, behov for ekstra medicin mm.

Men hovedformålet var at afklare, hvilken af de tre kombinationer, der er bedst til at forebygge exacerbationer hos patienterne. 

En kombination med inhalationssteroider virker bedst mod exacerbationer

Studiet viste, at når man brugte triplebehandlingen Trelegy Ellipta med LABA/LAMA/ICS i behandlingen af patienter med daglige symptomer og tendens til hyppige exacerbationer, var risikoen for netop exacerbationer signifikant lavere end ved de øvrige behandlinger. Forskerne fandt ligeledes, at ICS/LABA var næstbedste valg, mens kombinationen LABA/LAMA klarede sig dårligst i forsøget.

Studiet har flere resultater, der endnu ikke er færdiganalyseret, men data antyder, at de patienter der ikke får inhalationssteroid har en dårligere overlevelse, da mortaliteten var højere hos patientgruppen, der fik LABA/LAMA i forsøget end hos de øvrige to grupper.

I Danmark fører flere end en femtedel af eksacerbationer til hospitalsindlæggelse, og der registreres årligt omtrent 25.000 akutte indlæggelser med KOL som hoveddiagnose. Hvert år dør 3.300 personer af KOL i Danmark, og dødeligheden af KOL er højere her i landet end i noget andet europæiske land ifølge Sundhedsstyrelsens Sygdomsbyrden i Danmark (2015).

Det anslås, at omtrent 400.000 danskere har KOL, hvoraf de 270.000 skønnes af have klinisk betydende KOL, mens det bare er ca. 125.000 af disse, der er i behandling. Blandt de resterende tager en del ikke medicin for sygdommen, fordi de har en ganske mild variant, mens en stor del af de KOL-ramte slet ikke ved, de er syge, da de endnu ikke er blevet diagnosticeret. 

Om IMPACT

  • Studiet er et internationalt studie, der omfatter 10.355 deltagere fra 37 lande, herunder 90 deltagere fra Danmark.
  • Læger har indtil nu haft adgang til flere behandlingsmuligheder til patienter med svære KOL symptomer, men det er første gang behandlingsformerne bliver sammenlignet på denne måde.
  • For første gang har det været muligt at sammenligne tre kategorier af behandlingsmolekuler direkte, da de alle er blevet administreret ved hjælp af samme inhalator.
  • Studiets primære effektmål er eksacerbationer. Der er også blevet målt på lungefunktion og livskvalitet.
  • Målet med studiet er at forenkle og forbedre behandlingsmulighederne for KOL ved at bidrage med dokumentation for hvilken behandlingsform, der egner sig bedst til behandlingen af KOL patienter med svære symptomer. 

/Kilde: GSK samt Professor, overlæge, dr.med., speciallæge i lungemedicinske sygdomme og intern medicin Peter Lange.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift