Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Arnuity Ellipta er netop i USA godkendt til små børn

De amerikanske myndigheder har netop godkendt GSKs Arnuity Ellipta til behandling af astma hos børn helt ned til femårs alderen.

Tilbage i 2014 blev Arnuity Ellipa godkendt til behandling af astmapatienter ned til 12 år. I maj udvidede de amerikanske sundhedsmyndigheder aldersrestriktionen, således at præparatet nu kan bruges hos patienter med astma helt ned til 5 års alderen. 

Ellipta-inhalator indeholder en kortikosteroid, med det aktive stof fluticasone, som bruges til daglig vedligeholdelsesbehandling af astma, mens selve beholderen, der opbevarer medikamentet, er en inhalator, der er nem at bruge – også for yngre børn. 

GSKs ansøgning om at tilbyde præparatet til en yngre aldersgruppe blev bakket op af data fra et studie, der viste effekten af Arnuity Ellipta sammenlignet med placebo hos studiets 593 deltagende børn i alderen fem-11 år – alle med astma.

Resultaterne viste blandt andet signifikante forbedringer i den maximale hastighed ved udånding på 19,5 l./min. i gruppen, der brugte inhalatoren dagligt i forhold til gruppen på placebo.

”På trods af udfordringerne ved at lave kliniske undersøgelser i denne aldersgruppe, følte vi, at det var vigtigt at gennemføre en undersøgelse for at bekræfte fordelene ved Arnuity i forhold til at forbedre lungefunktionen hos yngre børn med astma. Studiet bakker lægerne op, når de vælger at ordinere denne behandling til børn helt ned i fem års alderen,” forklarer læge, dr.med. og topchef i GSK, Hal Barron.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift