Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Center for interstitielle lungesygdomme og sarkoidose en succes

Elisabeth Bendstrup

Landets eneste center for interstitielle lungesygdomme og sarkoidose har nu eksisteret i godt og vel et halvt år. Og initiativtagerne kan høste de første positive resultater.

Den indtil videre murstensløse afdeling hører til på Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland, og initiativtagerne til centret er overlægerne Janne Møller og Elisabeth Bendstrup glæder sig over, at afdelingen fungerer og har skabt glæde og nytte blandt patienter og lægefaglige kollegaer.

På Center for Interstitielle Lungesygdomme og Sarkoidose på Aarhus Universitetshospital undersøges og behandles patienter med interstitielle lungesygdomme og sarkoidose. Førstnævnte er en heterogen gruppe lungesygdomme med affektion af samtlige af lungens væv, som kan vise sig ved inflammation med efterfølgende fibrosedannelse eller alene ved fibrose. Mens sarkoidose er en sjælden sygdom i immunsystemet, som fører til betændelsesagtige tilstande i kroppens bindevæv. Sygdommen rammer oftest lungerne, men den kan ramme et hvilket som helst organ i kroppen.

Fordi sygdommene kan påvirke flere organer, er lægerne begyndt at arbejde tættere sammen på tværs af specialer, og det går rigtigt godt.

”Vi har lavet et murstensløst sarkoidosecenter, hvor vi mødes hver tredje måned, og alle specialer, som har interesse i sarkoidose, er inviteret med til møderne. Det er primært de specialer, der har aktier i den enkelte patient, der skal diskuteres, som møder op,” fortæller overlæge Elisabeth Bendstrup, der mener, at den nye struktur ikke bare er bedre for behandlerne, men bestemt også for patienterne.

”Nu har vi været i gang godt og vel et halvt år og oplever, at det fungerer, når vi indkalder til møde, ligesom hospitalets andre afdelinger sender cases, som vi diskuterer på møderne. Det har været meget velfungerende og meget givtigt for os alle sammen ikke at skulle finde noterne i journalen, men simpelthen kunne diskutere patienten ansigt til ansigt,” fortæller Bendstrup begejstret og fortsætter:

”Jeg synes, at vi med denne struktur (med et sarkoidosecenter), har fået afklaret patientforløbene både diagnostisk men også behandlingsmæssigt meget bedre, end vi gjorde tidligere.”

Overlægen peger desuden på, at selv om der findes retningslinjer på området, er der meget lidt evidens, ligesom der stort set ikke findes randomiserede placebokontrollerede studier inden for sarkoidose. Måske netop derfor er det nemt at gøre det, som man plejer at gøre.

”Jeg tror, der på de fleste afdelinger er en erkendelse af, at hvis man ikke har en overordnet plan for, hvordan behandlingen skal struktureres, bliver det ofte sådan, at hver enkelt læge gør, hvad hver enkelt læge plejer at gøre,” uddyber Bendstrup, som samtidigt fortæller, at fagspecialisterne efterhånden har rigtig gode erfaringer med at mødes på tværs af specialer om de sværeste tilfælde.

”Vores forhåbninger med centret er at få ensrettet vores udredning og behandling bedre, så vi får bedre patientforløb, men også så vi nemmere kan dokumentere, hvad vi gør, og sikre, at vi gør det bedst muligt,” fortæller Elisabeth Bendstrup, inden hun fortsætter:

”Og så er forhåbningen, at vores sarkoidose-patienter med tiden kan møde op et sted én dag og tale med alle lægerne, i stedet for at skulle afsætte flere forskellige dage, hvor patienten bliver nødt til at møde sine behandlere flere forskellige steder -men det er jo en drøm, en vision, som kan blive svær at få det gjort til en logistisk virkelighed,” slutter Elisabeth Bendstrup.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift