Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), professor og overlæge dr.med., Ole Hilberg, mener ikke, at man bør ændre betydeligt i antallet klinikker, der på nuværende tidspunkt håndterer patienter med svær astma. Han henviser til, at det i sidste ende er specialeplanen, der afgør, hvor ekspertisen kan findes.

Samarbejde om patienterne er vejen frem, mener formand for DLS, Ole Hilberg, som godt har hørt, at der er lidt murren i de lungemedicinske kroge, når talen falder på antallet af klinikker, der bør kunne behandle patienter med svær astma. Alligevel maner han til besindighed, da muligheden for at behandle patienter med biologiske lægemidler i sidste ende afhænger af specialeplanen.

”Jeg forestiller mig, at der skal være et til to behandlingssteder i hver region, helt i stil med det antal klinikker, der udreder svær astma på nuværende tidspunkt. Og så kan man lave samarbejdsaftaler, som der er lagt op til indenfor andre områder i specialeplanen,” siger professor Ole Hilberg og pointerer samtidigt, at det naturligvis ikke kan være alle lungemedicinske afdelinger, der vil ligge inde med svær-astma-ekspertise.

Desuden peger Ole Hilberg på, at der ikke vil være samme behov for ekspertcentre overalt i landet.

”I øjeblikket arbejdes der på højtryk på at etablere en ny svær astma database, som skulle være oppe at køre om et par måneder. Når man begynder at indrapportere til den, vil man kunne se, hvor patienterne er – og hvad de har behov for,” påpeger Ole Hilberg.

Vil centrale ekspertklinikker forbedre ekspertisen?

Celeste Porsbjerg, overlæge på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital har stået i spidsen for NSAN (The Nordic Severe Asthma Network), da den nordiske konsensusrapport om udredning af svær astma blev udarbejdet. Denne sætter blandt andet fokus på organisationen omkring arbejdet med patienter med svær astma, og hun er ikke entydigt enig med Hilberg.

”Alle lungemedicinske afdelinger skal naturligvis kunne tage sig af astma, men når det begynder at gå over mod svær og kompliceret astma, bør man overveje, hvad man tilbyder patienterne. Det er vigtigt, at ekspertisen ikke spredes på så mange hænder, at den bliver fortyndet. Derfor bør man forsøge at samle kræfterne, så vi kan holde et godt niveau,” siger Porsbjerg og fremhæver muligheden for at etablere shared care-modeller, hvor patienten udredes på en højtspecialiseret svær astma klinik, men får sin behandling på den lokale lungemedicinske afdeling med mulighed for at blive kontrolleret på den højt specialiserede klinik efter behov.

”Det fungerer allerede flere steder på Fyn, hvor patienten kommer til Odense, for at specialisten kan vurdere, om patienten skal have biologisk behandling – i givet fald får patienten så vidt muligt behandlingen i sit nærmiljø,” forklarer Celeste Porsbjerg og fortsætter:

”Det er en udmærket måde at sørge for, at en høj grad af specialisering når ud til dem, der også bor langt væk. Samtidigt samler man nogle få ekspertcentre, som er placeret centralt i landet,” siger Celeste Porsbjerg og understreger, at på sådanne ekspertcentre er muligheden for et solidt tværfagligt samarbejde i større grad til stede – og det er ifølge Porsbjerg essentielt for behandlingen af patienter.

”På højt specialiserede astmaklinikker kan man arbejde tværfagligt, fordi der også er øre-, næse- halslæger, fysioterapeuter, diætister, psykologer og andre specialer tilstede, der kan arbejde sammen om patienterne. For det er en multidimensional tilgang, der skal til for at kunne lykkedes med at hjælpe de her patienter,” siger hun.

Ole Hilberg er enig i, at man har behov for at samarbejde på tværs af specialer i behandlingen af patienter med svær astma, til gengæld er han bekymret for, hvad der vil ske med kontakten til patienterne, hvis antallet af danske afdelinger, der håndterer svær astma, skulle blive skåret drastisk ned.

”Bliver området centraliseret, er jeg bange for, at man vil miste kontakten til patienterne og ikke mindst til de praktiserende læger ude i landet – og det er i sidste ende dem, der henviser patienterne. Desuden ville ganske få klinikker blive en logistisk udfordring for de patienter, som bor langt væk fra dem,” siger Ole Hilberg, som peger på, at den kommende svær-astma database vil kunne gøre det gode samarbejde, der trods alt er omkring patienterne, endnu bedre. 

Ny database for patienter med svær astma vil sikre samarbejde

Netop i disse uger er specialister fra Bispebjerg Lungemedicinske afdeling og repræsentanter fra henholdsvis DLS og fra de fem regioner ved at lægge sidste hånd på databasen, der vil indeholde informationer om de danske patienter med svær astma.

”Det er en god mulighed for at arbejde sammen på tværs af landet, udveksle erfaringer og skabe et bedre fællesskab om patienterne,” siger Ole Hilberg.

Celeste Porsbjerg, som er formand for Dansk Svær Astma Register (DSAR), har haft hands on og det store overblik gennem hele etableringen af databasen – hun giver Hilberg ret:

”Med den nye database kan vi tilgå informationer om patienter med svær astma centralt men også ude i nærområdet – og det er i sidste ende godt for både patienter og behandlere,” slutter hun.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift