Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Benralizumab er et monoklonalt antistof rettet mod IL-5 receptoreren, og Medicinrådet vurderer virkningen som ensartet sammenlignet med de direkte IL-5-hæmmere.

Fasenra er indiceret som tillægsbehandling til voksne med svær, eosinofal astma, der ikke kommer under kontrol med anden behandling. Behandlingen gives via en forfyldt injektionssprøjte med en anbefalet dosis på 30 mg subkutant hver fjerde uge for de første tre doser, og derefter hver ottende uge.

Medicinrådet har vurderet, at Fasenra har samme behandlingsmæssige værdi (ingen klinisk merværdi) som mepolizumab og relizumab. Evidensens kvalitet blev vurderet som lav, men Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem behandlingens kliniske merværdi og de omkostninger, der er forbundet med den.

Benralizumab gives som injektion hver 8. uge, mens de lignende godkendte præparater gives hver 4. uge. For alle præparater i gruppen er der tale om hospitalsbehandling, og patienterne skal møde op i ambulatoriet.

Dr. med Charlotte Ulrik har tidligere vurderet i Medicinsk Tidsskrift, at de færre hospitalsbesøg er en klar fordel for nogle patienter.

"Der er ingen tvivl om, at Fasenra har klinisk effekt på linje med markedets to øvrige biologiske præparater Nucala og Cinqaero," har Charlotte Ulrik sagt.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift