Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nintedanib kan nedsætte progressionen af IPF i mere end fire år

Resultater fra INPULSIS-ON, der netop er offentligt i Lancet Respiratory Medicine, giver indblik i den langsigtede effekt samt tolerancen af præparatet Ofev (nintedanib) hos patienter med idiopatisk pulmonal fibrose (IPF).

Det tyder på, at effekten af ​​nintedanib - i forhold til at nedsætte sygdomsprogressionen af IPF - strækker sig længere end i fire år. Resultater angiver ligeledes, at nintedanibs langsigtede effekt af netop reduktion af sygdomsprogression også kan opretholdes hos de patienter, der kræver justeringer i dosis.

Det åbne studie INPULSIS-ON, der er lavet i forlængelse af de fase III placebo-kontrolleret INPULSIS studier, var i overensstemmelse med resultaterne fra de fortløbende forsøg og viser, at fortsat behandling med nintedanib i op til 68 måneder er sikkert for patienterne, som fint tolerere præparatet, uden at man identificerede nye sikkerhedssignaler på bivirkninger.

INPULSIS-ON-undersøgelsen omfattede en stor kohorte af patienter med IPF, som har fået nintedanib, og data tydede på, at nintedanib giver langsigtede fordele for patienter med IPF.

”Resultaterne fra INPULSIS-ON føjer beviser til en voksende datamængde, der viser, at nintedanib giver langsigtede fordele til patienter med IPF,” udtaler professor Bruno Crestani, forskningsleder af INPULSIS-ON og professor i pneumologi ved Paris Diderot University, School of Medicine, samt leder af afdelingen for sjældne lungesygdomsafdeling ved Bichat Hospital i Frankrig.

”IPF er en kronisk sygdom, der kræver langvarig behandling. Derfor er langsigtede sikkerheds- og effektdata ud over fire års behandling vigtig. Med disse positive data fra INPULSIS-ON studiet kan lægerne føle sig sikre på, at deres patienter kan drage fordel af nintedanib på lang sigt.” 

Dr. Susanne Stowasser, medicinsk leder lungemedicinsk afdeling ved Boehringer Ingelheim, der laver Ofev, har udtalt:

”INPULSIS-ON-resultaterne giver værdifuld indsigt i både sikkerheden ved - og effektiviteten af ​​Ofev på lang sigt hos patienter med IPF, ligesom studiet viser, at medicinen har en positiv indvirkning hos de mennesker, der lever med denne sygdom.” 

Om INPULSIS-ON-studiet

  • Der deltog 734 patienter
  • Effektvurderinger af lungefunktion viste, at den årlige nedgang i tvungen vital kapacitet (FVC) i løbet af 192 uger var -135,1 ml/år.
  • Den årlige FVC-nedgang hos patienter behandlet med nintedanib i INPULSIS forsøgene -113,6 ml/år hos patienter behandlet med nintedanib.
  • Data fra kliniske forsøg tyder på, at FVC aftager hos placebobehandlede patienter med IPF og mild eller moderat nedsat lungefunktion ved baseline er ca. 200 ml over 1 år.
  • Den årlige nedgang i FVC var konsekvent uanset alder, race og FVC% forudsagt ved starten af ​​INPULSIS-ON.
  • Forekomsten af ​​akutte eksacerbationer i INPULSIS-ON var den samme som hos patienter behandlet med nintedanib i INPULSIS forsøgene, hvilket yderligere understøtter nintedanibs virkning på at reducere risikoen for akut eksacerbationer.
  • Den mest almindelige bivirkning under INPULSIS-ON var diarré som i INPULSIS og TOMORROW forsøgene og førte til seponering af behandlingen hos 4,7% og 10,2% af patienterne, der fortsatte og initierede nintedanib under henholdsvis INPULSIS-ON

Kilde: Boehringer Ingelheim

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter