Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hypertonisk saltvand hjælper vejrtrækningen hos babyer med cystiske fibrose

Småbørn med cystisk fibrose kan trække vejret bedre ved at indånde hypertonisk saltvand, som tilsyneladende også medfører en højere vægt og højde.

Det viser en ny tysk undersøgelse fra bl.a. universiteterne i Heidelberg og Lübeck, hvor forskere har fulgt småbørn i et år efter at have givet dem enten hypertonisk eller isotonisk saltvand.

I studiet deltog 40 spædbørn, der ved begyndelsen af undersøgelsen havde en gennemsnitlig alder på tre måneder – børn som alle var diagnosticeret med cystisk fibrose. Børnene blev randomiseret til at modtage enten hypertonisk saltvand (saltvand med en seks procent saltkoncentration) eller isotonisk saltvand – herefter blev de små fulgt i 12 måneder.

Tidligere har undersøgelser med mus vist, at saltindholdet i hypertonisk saltvand nedsatte dannelsen af sekret, der fører til luftvejsobstruktion og gentagne infektioner. Andre studier har også vist, at ældre børn og voksne med cystisk fibrose har fordele ved brug af hypertonisk saltvand. 

”Undersøgelser fra hele verden - hvor forskere følger spædbørn og førskolebørn med cystisk fibrose diagnosticeret tidligt ved nyfødt screening - har vist, at sygdommen begynder i de første måneder af livet, hvilket efterlader en ganske snæver mulighed for forebyggende terapeutiske indgreb”, forklarer dr. Mirjam Stahl, der er pædiatrisk lungemediciner ved Cystic Fibrosis Center og Translational Lungeforsknings Center ved Heidelberg Universitet. 

”Vores resultater viser, at behandling med hypertonisk saltvand hos spædbørn med cystisk fibrose er sikker, fra diagnosen er stillet og fremefter," siger dr. Stahl, der har fået undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Samtidigt peger hun på, at den forebyggende terapi både har fordele for patienternes lungefunktion og for deres trivsel

Forskerne testede også, om det såkaldte Lunge Clearance Indeks (LCI) og om MR scanning af brystområdet kunne udføres sikkert på spædbørn og fungere som kvantitative målinger af tidlige lungesygdomme.

LCI måler, hvor godt luften strømmer gennem lungerne. Og da slim i de mindste luftveje er et af ​​de tidligste træk ved cystisk fibrose, kan LCI registrere forandringer i vejrtrækning forårsaget af det seje sekret. MR kan påvise tidlige abnormiteter i lungestrukturen.

Bedre lunge Clearance Indeks og vækst

Efter et år havde de spædbørn, der modtog hypertonisk saltvand, et bedre Lunge Clearance Indeks, ligesom denne patientgruppe vejede betydeligt mere end de øvrige deltagere. Hypertonisk saltvands-gruppen havde en 500 gram højere gennemsnitsvægt efter et års behandling, og de var ligeledes vokset mere og havde en 1,5 centimeter højere middelhøjde efter et års behandling.

Til gengæld var antallet af lunge eksacerbationer og bivirkninger mellem behandlingsgrupperne ens.

Studiets begrænsninger inkluderer den kendsgerning, at isotonisk saltvand (natriumklorid koncentration 0.9 procent) ikke er en sand placebo, fordi den i sig selv kan have terapeutiske fordele. Forfatterne tilføjede, at spædbørnene kun blev fulgt i ét år, så hvorvidt den hypertoniske saltopløsning er gavnlig længere, er ukendt. 

Studiet antages at være det første randomiserede kontrollerede studie hos spædbørn med cystisk fibrose ved hjælp af innovative, følsomme udfaldsparametre som LCI og MR i denne aldersgruppe.

”Dette studie baner vejen for kontrollerede undersøgelser af nye behandlingsstrategier hos spædbørn,” siger forsker og andenforfatter Marcus A. Mall, MD, direktør for Institut for Pædiatrisk Pulmonologi og Cystic Fibrosis Center ved Charité Universitets Medical Center Berlin. Han fortsætter:

”Det kan vise sig at være et gennembrud i udviklingen af ​​behandling, der kan forhindre eller i det mindste forsinke lungeskader hos mennesker med cystisk fibrose.”

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter