Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Barndom med flere hunde reducerer risikoen for astma

At vokse op med flere hunde er forbundet med lavere risiko for at udvikle astma, især hvis hundene er tæver.

Det viser en undersøgelse fra Karolinska Institutet og Uppsala Universitet, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

Tidligere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem at vokse op med en hund og en lavere risiko for at udvikle astma i skolealderen, men det har været ukendt, hvordan hundens karakteristika har indflydelse på den mindskede risiko for at få astma. I den nye undersøgelse, forsøgte forskerne at finde ud af, hvordan karakteristika som køn, race, antal hunde eller hundens størrelse påvirker risikoen for astma og allergi blandt børn med hund i hjemmet.

”Hundens køn kan påvirke mængden af ​​allergener som afgives, og man ved, at de intakte handyr afgiver mere af et bestemt allergen end hunner og kastrerede hanner. Nogle racer bliver beskrevet som hypoallergene eller ikke-allergifremkaldende og anses for at være mere egnet til folk med allergi, men der er ingen videnskabelige beviser herfor,” fortæller Tove Fall, lektor ved Institut for Medicinsk Videnskab, molekylær epidemiologi ved Uppsala Universitet, der sammen med professor Catarina Almqvist Malmros ved Karolinska Institutet ledede undersøgelsen.

Kategoriseret efter egenskaber

I studiet indgik alle børn født i Sverige fra 1. januar 2001 til 31. december 2004, der havde hund i hjemmet i løbet af barnets første leveår – hvilket sneg sig op på næsten 23.600 børn. Data fra ”Svenske befolknings- og patientjournaler” blev anonymt sammenkørt med to registre over hundeejerskaber, hvorefter hundene blev kategoriseret efter køn, race, antal hunde og størrelse, og hvorvidt hundene var en race, der beskrives som allergivenlig. 

Forskerne studerede derefter sammenhæng mellem hundens egenskaber og risikoen for astma og allergi, samt om der havde været udskrevet astma- eller allergimedicin inden deltagernes sjette år. I de statistiske analyser tog man hensyn til alle kendte forstyrrende faktorer, der kan påvirke risikoen for at udvikle astma eller allergi såsom astma og allergi hos forældrene, geografisk placering, og antal søskende.

Resultaterne viste, at forekomsten af ​​astma i en alder af seks var 5,4 procent. Børn, der havde en hunhund i hjemmet, havde 16 procent lavere risiko for at udvikle astma sammenlignet med børn, der voksede op med hanhunde. Men at bo sammen med en hanhund øgede ikke risikoen for astma i forhold til ikke at have hund overhovedet. Børn med to hunde eller mere havde 21 procent lavere risiko for at få astma end dem, der kun havde én hund.

Allergivenlige hunde er forbundet med øget allergi

Børn, hvis forældre havde astma og allergi var mere tilbøjelige til at holde hunde, der beskrives som hypoallergen i forhold til børn af forældre uden astma eller allergi – forskellen var 11,7 procent i forhold til 7,6 procent. Eksponering for disse allergivenlige racer var forbundet med 27 procent højere risiko for at udvikle allergi, men ingen øget risiko for astma.

”Denne øgede risiko for allergi kan sandsynligvis forklares ved, at der i forvejen fandtes en højere genetisk risiko i familier, der vælger at have "allergivenlige" hunde, da disse hunde faktisk ikke producere færre allergener end andre,” siger Catarina Almqvist Malmros, professor ved Institut for Medicinsk Epidemiologi og biostatistik, Karolinska Institutet og overlæge på Astrid Lindgrens Børnehospital.

"Resultaterne skal fortolkes med forsigtighed, da vi ikke kan udtale os om faktiske årsagssammenhænge. Flere undersøgelser er nødvendige. Undersøgelser hvor man kan se forskellene over tid, måle allergi med biomarkører og tage højde for mikrofloraen,” siger hun. 

 

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter