Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Specialister kan nedbringe antallet af KOL-genindlæggelser

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 132.940 årlige indlæggelser på danske hospitaler kan tilskrives patienter med KOL. Et tal som ifølge professor, overlæge dr.med. og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ole Hilberg, er alt for højt. Løsningen på problematikken ligger dog ikke umiddelbart ligefor.

Flere rapporter fra Sundhedsdatastyrelsen peger ligeledes på, at borgere med KOL udgør et højere ressourcetræk på sundhedsvæsenet end den generelle befolkning. Det skyldes blandt andet, at patienter med KOL i gennemsnit har dobbelt så mange kontakter til almen praksis og ambulante sygehuskontakter som borgere generelt - og godt tre gange flere sygehusindlæggelser.

”Men der er en årsag til, at de her patienter bliver indlagt,” siger Ole Hilberg og peger på, at denne patientgruppe omfatter mennesker, der er svært syge. Alligevel mener professoren, at antallet af indlæggelser kan nedbringes, og selv om han ikke har den endegyldige løsning, han har flere forskellige tiltag i tankerne.

”Der er et studie i Jylland, hvor behandlerne tager på hjemmebesøg hos KOL-patienter, og sådan et tilbud kan muligvis bringe færre indlæggelser med sig.”

Hilberg peger samtidigt på, at også hjemmeplejen kan gøre en forskel for denne patientgruppe.

”Det er dog vigtigt at huske på, at vi taler om patienter, der er relativt syge. Det er patienter med åndedrætsbesvær og åndenød, som også lider af angst og depressioner. Derfor er det essentielt, at patienterne tilses af en lungespecialist, når de kommer på hospitalet, så man ikke oplever en genindlæggelse inden for kort tid.” 

Almen praksis vs. specialafdelinger

Ifølge Hilberg er det ikke altid specialisten, der tilser KOL-patienten – særligt set i lyset af de mange akutafdelinger, der den seneste tid er blevet oprettet flere steder i landet.

”Der er ikke altid plads til patienterne på de lungemedicinske afdelinger, sommetider ikke engang på de medicinske afsnit. Derfor ender patienter med KOL indimellem på en akutafdeling, hvorfra de hurtigt udskrives – måske endda uden at været blevet tilset af en specialist,” pointerer Hilberg, som også mener, at man godt kan være en anelse bekymret over, at patienter med KOL i stor stil bliver behandlet hos de praktiserende læger, der i forbindelse med PLO’s overenskomst fra 2018 fik det daglige behandlingsansvar for de danske KOL-patienter.

Professoren bakkes op af sin kollega Nina Godtfredsen, klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, ph.d. og kasserer i Dansk Lungemedicinsk Selskab. Hun siger:

”Vores bekymring er, at KOL ligesom andre kroniske sygdomme kræver tiltagende specialisering, og det kan være svært for de praktiserende læger at følge med nye behandlingsmetoder og så videre. Desuden viser flere studier, at den medicinske behandling af patienter med KOL, på nær de helt ukomplicerede tilfælde, bedst foretages af speciallæger i lungemedicin, gerne i samarbejde med patientens egen læge.”

Professor Hilberg er ligeledes tilhænger af et samarbejde mellem læger i almen praksis og specialisterne:

”Skal patienter med KOL gå hos de praktiserende læger, kræver det samarbejde og som minimum et årligt tjek på et lungemedicinsk ambulatorium af de særligt syge. Og vil man samtidigt nedbringe antallet af indlæggelser, er det afgørende, at der er plads på de afdelinger, hvor speciallægerne er, når patienterne bliver indlagt. Det er essentielt at KOL-patienter bliver tilset af lungespecialister.”

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter