Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tværfagligt debatmøde vil forbedre den danske lungekræftindsats

Hvordan skaber vi det bedst tænkelige samarbejde mellem screening, diagnostik og behandling - til gavn for danske lungekræftpatienter? Det spørgsmål skal et hold fagfolk fra forskellige grene af lungekræftverdenen diskutere, når de mødes til et debatarrangement 31. januar 2019 på Vejle Sygehus.

Debatmødet er målrettet onkologer, patologer, radiologer, kirurger, lungemedicinere og diagnostiske specialer inden for lungekræft, ligesom der også er afsat pladser til specialsygeplejersker inden for lungekræft.

På mødet kommer man til at møde et ekspertpanel bestående af radiolog Tina Ormstrup fra Sygehus Lillebælt, patolog Henrik Hager fra Sygehus Lillebælt, lungemediciner Torben Riis fra Aarhus Universitetshospital, onkolog Christa Nyhus fra Sygehus Lillebælt, kirurg Jesper Ravn fra Rigshospitalet, Malene Fischer fra Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet, og King’s College, London. Panelet suppleres desuden med en praktiserende læge og en speciallæge inden for palliativ behandling.

Ekspertpanelet har deres faste plads på scenen, klar til at diskutere og til at inddrage publikum. Hvert medlem af ekspertpanelet giver et oplæg på 15 minutter med deres input til blandt andet disse spørgsmål:

  • Hvordan kan jeg og mine speciallægekollegaer bidrage mest optimalt til at give den bedst mulige behandling af patienter med lungekræft?
  • Hvordan bør resten af teamet bruge os, så vi kan bidrage bedst til behandlingen?
  • Hvordan skal patienten tænkes ind?

Efter hvert oplæg drøfter ekspertpanelet oplæggene og deres budskaber. Publikum inddrages i drøftelserne og opfordres til at give deres besyv med.

Eksperterne kommer også til at diskutere fremtidens lungekræftbehandling, og hvordan den skal organiseres, og der er afsat en time til i samarbejde mellem forsamlingen, ekspertpanelet og moderatorerne at udvikle et idekatalog til forbedringer af lungekræftindsatsen.

Arrangementets ordstyrere er ledende overlæge på Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Mads Nordahl Svendsen og chefredaktør på Onkologisk Tidsskrift Kristian Lund.

Konferencen finder sted på Vejle Sygehus i auditoriet Bjerget torsdag d. 31. januar 2019 fra kl. 9.30-16.30. Mødet er gratis, og pladserne fordeles efter ”først til mølle-princippet”.

Registrering foregår her.

Debatarrangementet er arrangeret af Onkologisk Tidsskrift, og det støttes økonomisk af industrien.

Læs programmet her

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter