Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt e-redskab skal sikre bedre diagnostik af luftsvejallergier

En ny hjemmeside skal hjælpe de praktiserende læger samt øre-, næse- og halsspecialisterne med at udrede patienter med diverse luftvejsallergier. Det er tanken bag sitet e-lex.dk, der er udarbejdet af en gruppe læger med øje for at gøre arbejdet med at diagnosticere denne patientgruppe nemmere og bedre end i dag.

På www.e-lex.dk kan du læse om alt fra allergisk rhinitis og rhinokonjunktivitis epidemiologi til allergen specifik IgE, systemisk behandling, anamnese samt specifik immunterapi. Faktisk kommer hjemmesiden omkring det meste, som den praktiserende læge har behov for at vide, når en patient med formodet allergi skal tilses.

”Vi mente, der var et hul, som burde fyldes. Og det har vi forsøgt at gøre med hjemmesiden her,” forklarer speciallæge i intern medicin, lungemedicin og allergi dr.med. Lars Frølund, som har været med i arbejdet bagom den nye hjemmeside.

For Frølund og kollegerne er det væsentligt, at den korrekte behandling af patienter med luftvejsallergi udbredes.

”Det er vigtigt, at man ikke sender patienten hjem med en næsespray og besked om, at sådan en hjælper på alt. Det er essentielt at finde den bagvedliggende årsag til patientens allergi, og derfor bør man gå dybere ned i sygdommen.”

Lars Frølund har forståelse for, at de praktiserende læger har meget travlt, blandt andet ser de rigtig mange potentielle astma og/eller allergipatienter. Derfor er hjemmesiden tænkt som et værktøj og en hjælp til lægerne.

”e-lex skulle gerne kunne hjælpe og vejlede lægerne i, hvordan de bør gribe det an, når der sidder en potentiel allergipatient i deres praksis,” forklarer Frølund og peger samtidigt på, at øre-, næse- og halslæger bestemt også kan få glæde af hjemmesiden.

”De praktiserende øre-, næse og halslæger ser også patienter med symptomer på allergi eller astma. Derfor er det bestemt også et værktøj til dem,” påpeger Frølund og minder om, at speciallægerne kommer til at se flere af denne type patienter fremadrettet, da udredning af de mere komplicerede allergiforløb er lagt ud til øre-, næse- halslægerne som resultat af den seneste aftale mellem FAPS og Danske Regioner. 

Videosamtaler mellem læge og patient

Et af de tiltag, som Lars Frølund er særlig glad for på e-lex.dk, er eksempler på samtaler, lægerne muligvis skal igennem med deres patienter. Samtalerne er optaget på video og skulle gerne hjælpe lægerne til at komme lidt dybere ind i allergitankegangen.

”Når den praktiserende læge har været inde på hjemmesiden og set Jacob Houmann Hammers samtale med en allergipatient, hvor han fokuserer på de forskellige behandlinger, vil lægen formodentligt være kommet et langt stykke videre i allergidiagnosen. Mener han herefter ikke, at han selv kan tage vare på patienten, skal der naturligvis henvises til en speciallæge,” understreger Frølund og håber samtidigt på, at de forskellige emner på e-lex vil fange lægens interesse, således at han/hun tilegner sig mere specifikt viden på området.

”Blandt andet ligger der en vejledning i, hvordan man behandler patienter med græs- eller husdyrmide-allergi med tabletter, og det vil de praktiserende læger nemt kunne stå for,” mener Frølund og peger på, at der ikke er ret mange læger, som foretager denne form for behandling, hvorfor det vil være optimalt at udvide gruppen af behandlere – for ifølge Frølund er allergi-problematikkerne til at have med at gøre.

”Grundlæggende er det vigtigt at bruge tid på at tale med patienten om de symptomer, patienten oplever. Ud fra samtalen kan man ofte finde ud af, hvilket allergen, der er betydningsfuldt for patienten for derefter at adressere det.

Mere ”astma” på hjemmesiden fremover

I fremtiden forventer Lars Frølund at e-lex vil blive udvidet med flere kapitler om blandt andet astma, da øjne, næse og luftvejene uvægerligt hænger sammen.

”Til at begynde med har vi koncentreret os om allergi som eksempelvis høfeber, da det er en meget stor patientgruppe, der tæller ligegodt fem procent af landets befolkning. Men idéen er, at vi udvider e-lex med tiden og skrive mere om astma og om hud samt insektallergi, så hjemmesiden ender med at blive et let tilgængeligt opslagsværk,” forklarer Lars Frølund, der efter e-lexs første måned på nettet udelukkende har modtaget positive tilbagemeldinger fra både praktiserende speciallæger og fra de praktiserende læger. 

Om e-lex

  • e-lex.dk er gennemgået, udformet samt godkendt for fagligt indhold af praktiserende læge Jacob Houmann Hammer, læge og ph.d. Morten Schjørring Opstrup samt speciallæge i intern medicin, lungemedicin og allergi dr.med. Lars Frølund. Hjemmesiden er blevet til på baggrund af idé fra cand. scient. Niels Erik Risager, som også har produceret programmet.
  • På hjemmesiden finder man flere patientcases
  • Der er forslag til systematisk udredning, gode patientforløb i praksis, vejledning i behandling bl.a. immunterapi og forslag til hvordan personalet kan bidrage.
  • Ydermere kan man downloade tjekliste til patienterne.
  • Ligesom man kan få vejledning i, hvornår der skal henvises til en speciallæge.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter