Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Halvdelen af ældre med astma er ikke blevet diagnosticeret

Op mod halvdelen af ældre med astma døjer med sygdommen uden at være blevet diagnosticeret af en læge. En årsag kan være, at ældre med astma ofte har atypiske symptomer, hvorfor det er vigtigt at udrede denne gruppe patienter lidt anderledes, end andre patienter med potentiel astma.

Late-onset astma eller sent-debuterende astma dækker over sygdom hos patienter, som får astma efter 60-års alderen – der er ikke tale om relaps af tidligere astma eller anden lungesygdom som eksempelvis KOL.

”Op mod 10 procent voksne over 65 år har astma, og af dem er hen ved halvdelen ikke diagnosticeret,” fortæller Charlotte Ulrik, professor, overlæge dr.med. ved Lungemedicinsk sektion, Hvidovre Hospital og peger samtidigt på, at astma hos ældre ofte bliver overset eller fejldiagnosticeret.

”Det er nemlig fejlagtigt at tro, at astma er en sygdom, der kun debuterer i barndommen, ligesom det er vigtigt at huske, at ældre patienter ofte har atypiske symptomer,” forklarer professoren.

Derfor er det ikke altid nemt for den praktiserende læge at diagnosticere astma hos ældre, hvorfor der ifølge professoren systemetisk bør foretages objektiv vurdering eksempelvis ved brug af spirometri.

”Hos nogle patienter kan man med fordel vælge at bruge forceret eksspiratorisk volumen i 6s (FEV6) som en surrogatmarkør for forceret vital kapacitet (FVC), da denne test er lettere for den ældre patient at deltage i,” pointerer professoren og henviser til, at man også kan anvende en lavere værdi for FEV1/FVC ratio. 

Svært at diagnosticere ældre med astma

Da undersøgelser - af blandt andet Charlotte Ulrik i Respiratory Medicine i 2015 - tyder på, at antallet af ældre med astma vil stige i fremtiden, er det vigtigt at have astma med på tjeklisten over potentielle sygdomme, når en ældre patient med luftvejsobstruktion undersøges.

Desuden har ældre patienter med astma oftere atypiske symptomer end yngre astmapatienter – derfor bør udredningen af patientgruppen ske systematisk.

”Fortolkningen af spirometri-kurver kan være vanskelig hos ældre patienter, da de strukturelle forandringer i den aldrende lunge er associeret med nogen grad af persisterende luftvejsobstruktion,” siger Ulrik og peger samtidigt på, at reversibilitetstest med bronkodilatator er mindre egnet, da tab af reversibilitet kan skyldes aldersbetingede forandringer.

Et andet element i udredningen kan være et behandlingsforsøg med enten peroralt eller inhaleret kortikosteroid, særligt hos patienter med post-bronkodilatatorisk luftvejsobstruktion. 

Late-onset astma eller KOL

En anden udfordringer ved denne patientgruppe er, at den sent debuterende astma nemt kan forveksles med KOL, særligt hvis patienten er eller tidligere har været ryger. Forskellen mellem astma og KOL kan ikke kun baseres på en korttidsvirkende bronkodilatator, da nogle patienter med sent debuterende astma har ikke-reversibel luftvejsobstruktion.

”Heller ikke allergi kan bruges til at skelne mellem astma og KOL, på trods af at allergi oftere ses hos ældre med astma,” forklarer Ulrik, som ligeledes mener, at behandling af denne patientgruppe ikke bør ske på vanlige vilkår.

Behandling af astma hos ældre over 60 år

Årsagen, til at behandling af de ældre astmapatienter kan være vanskelig, er, at der foreligger meget lidt evidens for den terapeutiske effekt af behandling med lægemidler af netop de ældre patienter.

”Derfor vil valg af behandling til denne patientgruppe i stor grad blive baseret på baggrund af klinisk erfaring,” forklarer professor Ulrik og peger på, at inhalationsmedicin er det, man ofte udskriver til astmapatienter. I forbindelse med den ældre patient kan der dog være udfordringer i forhold til at lære devices og inhalationsteknik at kende til UG+, men når det er på plads, burde patienten få fuld effekt af sin medicin.

”Inhalationssteroid er fundamentet i behandlingen af astma, da kronisk luftvejsinflammation er sygdommens hovedkarakteristika,” uddyber Ulrik, som mener, at lav- og middeldosis ICS er effektivt og sikkert i behandlingen af de ældre astmapatienter.

Et andet behandlingsvalg er kombinationen mellem ICS/LABA, der anbefales til de patienter, som ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol ved behandling med lav-dosis inhalationssteroid alene.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter