Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

IRF anbefaler Trelegy Ellipta til KOL-patienter med exacerbationer

Trelegy Ellipta bør ifølge IRF prøves af patienter med moderat til meget svær KOL, der er i behandling med LABA/ICS eller LABA/LAMA og som på trods af dette oplever en eller flere moderate eller svære exacerbationer årligt.

Trelegy Ellipta er indiceret til vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL, som ikke er velkontrolleret med en kombination af inhalationssteroid og en langtidsvirkende beta2-agonist eller en kombination af en langtidsvirkende beta2-agonist og en langtidsvirkende muskarin-antagonist.

Den anbefalede og maksimale dosis er én inhalation med Trelegy Ellipta 92/55/22 mikrogram én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag.

Trelegy Ellipta er en inhalator, der indeholder tre stoffer værende 92 mikrogram. 

fluticasonfuroat (inhalationssteroid (ICS)), 55 mikrogram umeclidinium (langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA)) og 22 mikrogram vilanterol (langtidsvirkende β2-agonist (LABA) i en fixed-dose kombination. 

Studier viser fuldt ud præparatets effekt

De to primære studier, FULFIL og IMPACT, der ligger til grund for godkendelsen, viser begge, at triple-kombinationen af FF/UMEC/VI giver en klinisk relevant forbedring i lungefunktion, målt ud fra FEV1, i forhold til en LABA/ICS kombination. Effektstørrelsen i FULFIL af FF/UMEC/VI over for Symbicort Turbohaler med budesonid/formoterol (BUD/FOR) er klar og klinisk relevant. En del af forklaringen på dette kan være, at der er anvendt to forskellige inhalatorer - og eventuelt, at det ikke er den samme LABA/ICS, der er anvendt. IMPACT-studiet, hvor FF/UMEC/VI blev sammenlignet med henholdsvis FF/UMEC OG UMEC/VI med samme type inhalator, bekræfter, at der er en forbedring af FEV1 ved at lægge LAMA til LABA/ICS, og at der opnås en gennemsnitlig nær klinisk relevant forskel. Over for LAMA/LABA ses også en forbedring af FEV1, men i noget mindre grad.

”Der er endelig kommet studier, der direkte har sammenlignet effekten af at kombinere stofferne på forskellige måder. De viser, at der er en klar forbedring i lungefunktionen, når alle tre stoffer bruges sammen, især i forhold til to-stofs kombinationen af ICS og LABA.  Samtidig er der et fald i antallet af opblusninger af KOL i forhold til begge to-stofs kombinationer,” siger overlæge Hanne Lomholt.

I forhold til eksacerbationer, viser IMPACT-studiet en statistisk signifikant reduktion i antallet af moderate og svære eksacerbationer i forhold til LAMA/LABA og ICS/LABA, ligesom der var en numerisk reduktion af svære eksacerbationer.

Tiden til en eksacerbation forlænges med ca. 80 dage ved anvendelse af FF/UMEC/VI vs. FF/UMEC eller UMEC/VI.  Der er som forventet en lille øget risiko for pneumoni ved at anvende LABA/LAMA/ICS sammenlignet med LABA/LAMA.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter