Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Leverandører valgt til landsdækkende telemedicin projekt

I Digitaliseringsstyrelsens ”Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin” (FUT) har man indgået rammeaftaler med fem leverandører, der skal sikre telemedicinske løsninger til danske patienter med KOL.

Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin har nu gennemført to fælles udbud, som er mundet ud i en række rammeaftaler for henholdsvis telemedicinsk infrastruktur samt medarbejderløsninger og borgerløsninger, som kommuner og regioner kan benytte, når de i løbet af 2019 skal implementere telemedicin til patienter med KOL.

Med teknikken på plads, kan alle landets kommuner påbegynde implementeringen af den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, der er aftalt i økonomiaftalerne 2016 mellem staten, kommuner og regioner.

Leverandør af telemedicinsk infrastruktur

Ud over at den nationale telemedicinske infrastruktur skal være med til at øge tryghed i behandlingen for borgere med KOL, skal den også gerne højne deres livskvalitet og sikre en større fleksibilitet og færre indlæggelser.

Desuden forventes det at styrke sammenhængen og samarbejdet på tværs af sundhedssektoren i hele landet.

Udbuddet af den telemedicinske infrastruktur blev afsluttet sidst i 2018, og leverandøren af den telemedicinske infrastruktur er nu valgt. Det bliver softwareudviklingsvirksomheden Systematic, som skal levere ydelsen i samarbejde med Trifork & Netic. Udviklingen går i gang i januar 2019 med henblik på drift medio 2020. 

”Valget af Systematic er truffet på baggrund af en grundig bedømmelse baseret på de annoncerede kriterier. Systematic leverede et overbevisende tilbud, som vi er sikre på, kan drive en effektiv infrastruktur,” siger denne ene halvdel af formandskabet for Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin, Mette Harbo.

Leverandører af telemedicinske løsninger

Også valget af telemedicinske løsninger til borgere og medarbejdere er truffet, og der er indgået rammeaftaler med hele fem leverandører af borgerløsninger, hvoraf de tre ligeledes blev valgt som leverandør af medarbejderløsninger. 

”Kommuner og regioner har forskellige behov og ambitioner, og med rammeaftalerne har de mulighed for at vælge blandt et fleksibelt udvalg, der kan sikre lokalt tilpassede løsninger,” pointerer Mette Harbo. 

”De fem leverandører er nøje udvalgt efter omhyggelig bedømmelse af de indkomne tilbud på baggrund af de opstillede kriterier. Udover tidligere erfaring med sundhedsløsninger har det haft stor betydning, at leverandørerne også har kunne demonstrere, hvordan løsningerne på sigt kan skaleres til øvrige sygdomsområder,” siger Claus Wegener Kofoed, der udgør den anden halvdel af formandskabet for FUT. 

Der vil meget snart iværksættes udvikling, test og levering af den telemedicinske infrastruktur samt borger- og medarbejderløsninger. 

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter