Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børnelæger hædret ved DSPAPs årsmøde

Børnelungefonden og Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi (DSPAP) hædrede ved DSPAPs årsmøde tre børnelungelæger for deres forskning.

De tre blev ud over æren tildelt en økonomisk støtte, som blev overrakt af direktør i Børnelungefonden og Lungeforeningen, Anne Brandt. Hun sagde:

”Det er glædeligt at deltage i årsmødet og være vidne til at alle de gode og interessante resultater og perspektiver, som forskerne fremlægger. Jeg er både stolt og glad over at kunne hædre og støtte op om det store og vigtige arbejde, som de dygtige forskere udfører. Et arbejde, der er livsvigtigt for små lungepatienter og deres familier, fordi det giver dem håb.”

Modtager af et rejselaget på 8.000 kr. var Rikke Mulvad Sandvik, reservelæge og ph.d.-studerende ved Dansk BørneLungeCenter på Rigshospitalet. Rejselegat skal bruges som tilskud til et studieophold ved Erasmus Medical Center Sophia Children’s Hospital i Rotterdam. Formålet med opholdet er oplæring i vurdering af CT-scanninger som led i Rikkes ph.d.-studie omhandlende cystisk fibrose. 

Anden modtager var Christian Jakob Carlsson, reservelæge, ph.d.-studerende ved Dansk BørneAstma Center på Herlev-Gentofte Hospital. Christian Jakob Carlsson modtog prisen på 1.000 kr. for årets bedste foredrag, som tager afsæt i hans studie. Dette omhandler en ny metode til at forudsige effekten af behandling med antibiotika hos småbørn med astma. Perspektivet er at opnå bedre behandling og undgå overforbrug af antibiotika. 

Også Helene Elgaard Kobbernagel, reservelæge og ph.d.-studerende ved Dansk BørneLungeCenter på Rigshospitalet modtog ros på børnelungelægernes faglige årsmødeHelene Elgaard Kobbernagel modtog prisen for årets poster, hvor der fulgte 1.000 kr. med. Kobbernagels forskning omhandler sygdommen primær cilie dyskinesi (PCD), og i sit studie, undersøger hun værdien af en ny metode, der kan vurdere livskvaliteten hos patienter med PCD, hvilket blandt andet er vigtigt for at kunne måle effekten af deres behandling. 

Også formand for børnelungelægernes faglige selskab DSPAP, Klaus Bønnelykke, var glad for i samarbejde med Børnelungefonden at kunne hædre sine kollegaer.

”Børnelungeområdet er desværre alt for overset i både sundhedsvæsnet og forskningsverdenen, så det betyder rigtig meget, at vi i dag kan sætte ekstra fokus på nogle af de gode forskningsprojekter og resultater, som mine dygtige kollegaer i hele landet fremkommer med,” lød det fra Bønnelykke.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter