Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stor pengegave til forskning inden for almen praksis

Lungeforeningens forskningsfond har netop doneret 390.000 kr. til almen mediciner Lene Maria Ørts ph.d. projekt, der skal besvare spørgsmålet; Hvordan optimerer man opsporing af lungesygdomme i almen praksis?

Et studie der ifølge administrerende direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, er utroligt vigtigt, da langt flere lungesyge patienter fremadrettet skal tilses i almen praksis. 

Lungeforeningens forskningsudvalg har i år valgt, at næsten halvdelen af foreningens fondspenge skal doneres til projekter i almen praksis. Det sker, fordi de praktiserende læger blandt andet på baggrund af lungesatsningen fra 2015 samt overenskomst mellem PLO og Regionerne fra 2018, fremover skal tilse en stor del af landets lungesyge patienter.

”I Lungeforenings forskningsudvalget er man optaget af, at almen praksis skal spille en stor rolle for landets lungepatienter de kommende år. Derfor vil vores fond gerne støtte op om forskning, der kan skabe et solidt vidensgrundlag om lungepatienterne i almen praksis,” fortæller administrerende direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, der glæder sig over at være med til at uddele penge til forskning i alle former for lungeproblematikker - en glæde der deles af Lene Maria Ørts - en af modtagerne af forskningsfondens pengegaver:

”Der er mange kvalificerede forskere, der søger om støtte fra Lungeforeningen, så jeg blev naturligvis meget glad for donationen,” siger Lene Maria Ørts, almen mediciner og ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. 

”Jeg er jo ikke lungespecialist, og derfor er jeg lidt overrasket over at få så stor en del af den samlede pulje. Men mit projekt er relevant, både i forhold til den seneste overenskomst mellem PLO og regionerne og i forbindelse med de anbefalinger Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin har udarbejdet for tidlig opsporing og behandling af KOL,” pointerer Ørts og fortsætter:

”Desuden mener jeg, at dét, at Lungeforeningen donerer så stor en del af deres økonomiske støtte til projekter inden for almen praksis, er en måde at vise, at de satser på et stærkt samarbejde med almen praksis.” 

Et af fokuspunkterne i Lene Maria Ørts ph.d. studie er at undersøge effekten af at tilbyde spirometri til borgere i alderen 30-49 år.

”Desuden undersøger vi, hvordan borgere med nedsat lungefunktion følges op hos deres praktiserende læge, og hvordan vi fanger borgere i risiko for at udvikle lungesygdom, ligesom vi kigger på det samfundsøkonomiske perspektiv 25 år efter, en patient har fået konstateret nedsat lungefunktion,” forklarer Ørts, som ikke er den eneste ansøger med fokus på almen praksis, som i år modtager økonomisk støtte fra Lungeforeningen.

Vil gerne give flere penge til forskning i lungerne

Også Katrine Rutkær Molin, ph.d.-studerende, cand.scient.san og sygeplejerske, har modtaget en del af de 1,2 millioner kroner, Lungeforeningens Fond uddeler i år.

”I forskningsudvalget var der som altid en grundig drøftelse af ansøgningerne - for med de få midler vi uddeler hvert andet år, er vi naturligvis meget optaget af, hvor donationerne gør mest gavn,” lyder det fra Anne Brandt, som samtidigt kan fortælle, at knap halvdelen af foreningens midler er gået til projekter ude i almen praksis.

”I udvalget mente man, at ansøgninger, der havde fokus på almen praksis, var meget relevante nu, hvor lungepatienter og særligt dem med KOL fremadrettet skal følges af deres praktiserende læge,” forklarer Anne Brandt og pointerer, at Lungeforeningen arbejder for, at alle lungesygdomme bliver opdaget og behandlet så tidligt som muligt også gerne gennem ny forskning. 

”Og netop med Lene Maria Ørts ph.d. projekt er der blandt andet fokus på den tidlige indsats for patienter med KOL, og på at få identificeret og diagnosticeret de syge, så vi kan komme på forkant med deres behandling fremadrettet. Forhåbentlig kan den tidlige indsats i forhold til KOL-patienter smitte lidt af og gavne astmapatienter og de mere sjældne lungediagnoser ude i almen praksis.”

Almen praksis får flere lungepatienter

Ude i almen praksis oplever de praktiserende læger i denne tid at skulle diagnosticere og behandle flere lungepatienter blandt andet som følge af tidligere Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhdes Lungesatsning med fokus på tidlig opsporing samt Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) nyere anbefalinger om tidlig opsporing og behandling af KOL, hvor rygere og personer over 35 år med et eller flere lungesymptomer tilbydes en spirometri hvert andet år i almen praksis.

Derfor mener Anne Brandt også, det er essentielt, at der kommer fokus på den viden om lunger, som de praktiserende læger har, eller som de bør tilegne sig den kommende tid. 

”Det er klart, at vi er bekymrede for vores medlemmer. For når lungepatienter i større grad bliver flyttet ud til diagnosticering og behandling i almen praksis, er vi en anelse bekymrede for, om de praktiserende læger er specialiserede nok inden for lungemedicin,” påpeger Anne Brandt og understreger samtidigt, at Lungeforeningen bestemt ser frem til samarbejdet med almen praksis.

”Det skal dog siges, at når det gælder lungesygdomme, så tror vi på, at den personlige læge kender sin patient og dennes sygdomshistorie med de udfordringer, der følger. Derfor forventer vi også, at det med tiden bliver godt for lungepatienterne, men det kræver en stor indsats, hvilket PLO godt ved,” pointerer Anne Brandt og peger samtidigt på, at for at patienterne skal føle sig trygge, skal der efteruddannelse og en god kommunikation til.

”Men jeg er faktisk overbevist om, at det bliver godt, og at PLO tager hånd om den efteruddannelse, som de praktiserende læger har behov for,” siger Anne Brandt og runder af:

”Man skal huske, at de praktiserende læger spiller en kæmpe rolle i patienternes liv, når vi taler om vores lunger.”

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter