Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

IRF: Trimbow triplebehandling mulig ved device-problemer

IRF præsenterede først på måneden en opdateret præparatanmeldelse af Trimbow - Chiesis vedligeholdelsesbehandling til voksne med moderat til svær KOL.

Trimbow er ikke førstevalg blandt triplebehandlingerne, men kan være en mulighed, hvis patienten har svært ved at bruge forskellige devices, gerne vil bruge en spray, og hvis der er behov for tripelbehandling.

Trimbow (beclometason/formoterol/glycopyrronium) kombinerer glukokortikoid (ICS) med en langtidsvirkende beta2-agonist (LABA) og en langtidsvirkende muskarinreceptoragonist (LAMA) i et device. Trimbow er indiceret til vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL, der ikke bliver tilstrækkeligt behandlet med en kombination af ICS/LABA eller en kombination af LAMA/LAMA. 

IRFs opdaterede anmeldelse kommer efter Trimbow er blevet sammenlignet med langtidsvirkende beta2-agonist (LABA) og en langtidsvirkende muskarinreceptoragonist (LAMA) foruden den oprindelige sammenligning med inhalationssteroid (ICS) i kombination med LABA og/eller tiotropium. 

Studierne, der ligger til grund for markedsføringstilladelsen for Trimbow, viser sammenlignelig effekt og bivirkninger som behandling med ICS/LABA + LAMA (tiotropium) i to devices. Det nyeste studie, der sammenligner Trimbow med LABA/LAMA viser en forbedring af eksacerbationsraten ved brug af Trimbow i forhold til LABA/LAMA, men ingen forskel i de to behandlinger på tid til første eksacerbation eller klinisk relevant forskel i lungefunktion. 

Desuden er prisen på Trimbow lidt dyrere end den anden faste triplebehandling på markedet, ligesom triplebehandling i to separate devices kan kombineres billigere. 

Derfor er det IRFs samlede vurdering, at førstevalg til patienter med moderat til svær KOL fortsat er LABA/LAMA.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter