Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svampedræbende lægemiddel kan måske hjælpe patienter med cystisk fibrose

Det svampedræbende middel amphotericin kan måske hjælpe lungecellerne hos patienter med cystisk fibrose, så de får lettere ved at bekæmpe kroniske bakterieinfektioner.

Hvis studier med mennesker viser samme gode resultater, som dyreforsøgene har gjort, kan det være gode nyheder for de mere end 70.000 mennesker på verdensplan, som lever med cystisk firbose – en sygdom uden udsigt til helbredelse og med ganske få behandlingsmuligheder. Særligt de ca. 10 procent patienter, som ikke reagerer på de nuværende behandlinger kan få glæde af det potentielle gennembrud.

”Den rigtig spændende nyhed er, at amphotericin er et lægemiddel, der allerede er godkendt og tilgængeligt på markedet,” fortæller dr. Martin D. Burke, der er leder af studiet og professor i kemi ved University of Illinois i Champaign, USA.

De tilgængelige behndlinger af cystisk fibrose er begrænsede, fordi mennesker med CF har forskellige typer af muterede CFTR-gener og heraf defekte transmembran proteiner - hvoraf ca. 10 procent slet ikke har noget transmembran protein. Men amphotericin har ifølge Burke potentialet til at fungere uanset hvilken slags mutation, patienten har - også selv om proteinet mangler.

”I stedet for at forsøge at korrigere proteinet eller prøve med genterapi - bruger vi et lille molekyle surrogat, der kan stå for kanalfunktionen af ​​det manglende eller defekte protein,” forklarer Burke.

Forskerne kalder denne surrogat - amphotericin – for en ’molekylær protese’, fordi den genopretter funktionen i stil med en protese, som erstatter en ekstremitet. 

I deres studier brugte forskerne blandt andet lungevæv fra patienter med cystisk fibrose og fandt, at amphotericin ansporede en lang række ændringer forbundet med en forbedret lungefunktion såsom genopretning af pH-niveauer, forbedret viskositet og øget antibakteriel aktivitet.

Forskerne bemærkede, at amphotericin kan leveres direkte til lungerne for at undgå almindelige bivirkninger. 

Selv om eksperterne er håbfulde, understregede de, at der bør forskes yderligere i området, før stoffet er sikkert i forhold til at behandle cystisk fibrose hos mennesker.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter