Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svampedræbende lægemiddel kan måske hjælpe patienter med cystisk fibrose

Det svampedræbende middel amphotericin kan måske hjælpe lungecellerne hos patienter med cystisk fibrose, så de får lettere ved at bekæmpe kroniske bakterieinfektioner.

Hvis studier med mennesker viser samme gode resultater, som dyreforsøgene har gjort, kan det være gode nyheder for de mere end 70.000 mennesker på verdensplan, som lever med cystisk firbose – en sygdom uden udsigt til helbredelse og med ganske få behandlingsmuligheder. Særligt de ca. 10 procent patienter, som ikke reagerer på de nuværende behandlinger kan få glæde af det potentielle gennembrud.

”Den rigtig spændende nyhed er, at amphotericin er et lægemiddel, der allerede er godkendt og tilgængeligt på markedet,” fortæller dr. Martin D. Burke, der er leder af studiet og professor i kemi ved University of Illinois i Champaign, USA.

De tilgængelige behndlinger af cystisk fibrose er begrænsede, fordi mennesker med CF har forskellige typer af muterede CFTR-gener og heraf defekte transmembran proteiner - hvoraf ca. 10 procent slet ikke har noget transmembran protein. Men amphotericin har ifølge Burke potentialet til at fungere uanset hvilken slags mutation, patienten har - også selv om proteinet mangler.

”I stedet for at forsøge at korrigere proteinet eller prøve med genterapi - bruger vi et lille molekyle surrogat, der kan stå for kanalfunktionen af ​​det manglende eller defekte protein,” forklarer Burke.

Forskerne kalder denne surrogat - amphotericin – for en ’molekylær protese’, fordi den genopretter funktionen i stil med en protese, som erstatter en ekstremitet. 

I deres studier brugte forskerne blandt andet lungevæv fra patienter med cystisk fibrose og fandt, at amphotericin ansporede en lang række ændringer forbundet med en forbedret lungefunktion såsom genopretning af pH-niveauer, forbedret viskositet og øget antibakteriel aktivitet.

Forskerne bemærkede, at amphotericin kan leveres direkte til lungerne for at undgå almindelige bivirkninger. 

Selv om eksperterne er håbfulde, understregede de, at der bør forskes yderligere i området, før stoffet er sikkert i forhold til at behandle cystisk fibrose hos mennesker.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter