Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

Anders Løkke

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Lungespecialist og overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Anders Løkke, mener, at anbefalinger fra IRF/Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner om at bruge specifikke præparater skaber forvirring og fastholder overforbruget af inhalationssteroider. 

Det er ensidig kassetænkning samt dårlig forståelse for behandling, forbrug og medicinpriser, der ifølge overlæge på lungemedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, Anders Løkke, er med til at hindre nedgang i forbruget af ICS i behandling af patienter med KOL.

”Det er som om, de, der laver anbefalingerne, ikke har forståelse for, hvordan virkeligheden reelt ser ud ude hos de praktiserende læger, som behandler en stor del af patienterne,” lyder det fra overlægen, der er overordentlig træt af de tilbagevendende økonomiske retningslinjer fra diverse aktører i sundhedsvæsenet. 

”Overordnet mener jeg, at man tænker ensidigt med et meget snævert fokus – det er kassetænkning uden hensyn til helheden. Det, der sker, når man med sine anbefalinger fastholder patienterne i tiotropiumbehandling med eksempelvis Braltus, er, at lægerne ofte tilføjer Seretide eller Symbicort oveni behandlingen, når symptomerne tiltager. Dermed er man tilbage i en ikke bare uhensigtsmæssig men også dyrere behandling, som tilmed fastholder patienterne i den steroidbehandling, man så gerne vil have dem ud af,” siger Anders Løkke og peger på, at med de mange nye præparater og muligheder på markedet, kan man potentielt fjerne inhalationssteroiderne fra en stor del af patienternes behandling og ordinere LABA/LAMA-kombinationer i stedet for.

”Samtidigt er jeg overbevist om, at man kan slippe for store ekstraomkostninger på KOL-området, hvis lægerne rent faktisk følger vejledningen til behandling af patienter med KOL fra Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)," siger han.

Lille økonomisk gevinst – stor gene for patienterne

I forhold til de økonomiske tiltag, som de praktiserende læger af IRF/Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner bliver opfordret til at følge, er overlægen ikke sen til at melde ud, at der formodentligt kan spares flere millioner, hvis man lod lægerne passe deres job og træffe kvalificerede medicinvalg med afsæt i deres faglige ekspertise. 

”Man fastholder lægerne i at give en behandling, der ligner den, man altid har givet. Det gør man i jagten på fiktive 13 millioner kroner – en jagt der i sidste ende gør behandlingen dyrere og mere uhensigtsmæssig,” understreger Anders Løkke.

”Lad os antage, at vi flytter de patienter, der er i behandling med Braltus plus budnisolid og formetorol i Easyhaleren over på eksempelvis Anoro eller Spiolto eller enhver anden LABA/LAMA-kombination. Det vil betyde, at man flytter patienterne fra en ca. 20 kroners behandling til en, der koster omtrent 14 kroner – en besparelse på seks kroner samt en behandling, der er gunstig for patienten og gavnlig for sundhedsvæsenet.”

Anders Løkke peger samtidigt på, at det er essentielt, at behandlingen af patienten med mild KOL starter med ét langtidsvirkende præparat, som ved tiltagende sygdom suppleres af endnu et i en LABA/LAMA kombination. 

”Valget af en kombinationsbehandling med LABA/LAMA sørger for en mere gunstig adfærd blandt lægerne, som dermed ikke udskriver steroid. Samtidigt sparer man potentielt seks kroner hos en forholdsvis stor del af patientgruppen,” siger Anders Løkke og understreger, at ud over en potentielt større besparelse, end den IRF peger på, opnår man en rutinemæssig behandling, der lægger sig op ad både nationale og internationale anbefalinger.

”Man bør huske, at det sjældent er hensigtsmæssigt, at økonomien alene driver behandlingen. Det kommer til at gå i clinch med anbefalingerne, og patienterne ender i dette tilfælde i trestofs-behandling i stedet for en LABA/LAMA-kombination. Derfor er det vigtigt, at de, der rådgiver i denne slags anbefalinger, har fagligt belæg for det,” siger han. 

Anbefaling til de praktiserende læger 

Netop faglighed er ifølge Anders Løkke essentielt, når man udskriver medicin og vælger behandling til patienter – derfor bør de praktiserende læger altid følge DLS’ vejledning til behandling af patienter med KOL. 

”Derudover er det vigtigt, at lægerne udskriver medicin i devices, de selv er tryg ved – og som de kan betjene. Det er af stor betydning, at lægen er i stand til at instruere sine patienter i at bruge inhalatoren korrekt, så medicinen kommer helt ned i lungerne, hvor den skal virke,” siger overlægen og understeger, at når man taler om lungepatienter, er et skifte fra et device til et andet, ikke det samme som at gå fra en rød pille til en blå. 

”Det er utroligt vigtigt at pege på, at det handler om teknik og kunnen for at lungepatienterne får optimal effekt af deres medicin. Derfor kan man ikke bare skrifte fra den inhalator, der er billigst én måned, til en andet type device, som har en bedre pris måneden efter.”

Derudover råder Anders Løkke de praktiserende læger til at nedprioritere diverse skrivelser med snart den ene snart den anden økonomiske anbefaling og i stedet sætte deres patienter først og at tage afsæt i DLS’ retningslinjer.

”Prisen skal heller ikke have topprioritering for lægen, hvis det er sådan, at patienten bedst kan håndtere den dyre inhalator i en given medicingruppe. Så må det blive den, der ordineres. Det er vigtigt først og fremmest at finde den mest hensigtsmæssige inhalator, dernæst kan man - hvis der er flere muligheder - kigge på prisdifferencen, og så må man huske på, at der som oftest er tale om prisforskelle på mindre end en krone om dagen,” siger han.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter