Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Det danske vaccinationsprogram har skjulte gevinster

Ny dansk forskning peger på, at MFR vaccinen ikke bare ruster småbørn mod mæslinger, røde hunde og forårssyge men samtidigt kan have den sideeffekt, at en del af de vaccinerede drengebørn slipper for at udvikle astma.

Studiet antyder samtidigt, at de levende vacciner har større gavnlige effekter end de ikke-levende har.

Studiet peger på, at MFR-vaccinen tilsyneladende kan have effekt på andre sygdomme end mæslinger, røde hunde og forårssyge, som vaccinen ellers er målrettet.

Forskningen indikerer nemlig, at særligt drengebørn, der følger det danske børnevaccinationsprogram slavisk, har lavere risiko for at udvikle en astmalignende diagnose i barndommen.

”Vi undersøgte, hvordan børnenes risiko for at udvikle astmalignende tilfælde ser ud, når MFR vaccinen var den senest givne vaccine,” fortæller studies hovedforfatter Andreas Rieckmann, cand.scient.san.publ., post doc og ph.d. Han uddyber samtidigt, at der er stor forskel på effekten af levende og ikke-levende vacciner. 

”Tidligere studier antyder, at de svækkede levende vacciner potentielt har bredere gavnlige uspecifikke effekter end de ikke-levende vacciner, og at rækkefølgen af levende og ikke-levende vacciner kunne være vigtig - men ingen har før belyst effekten og sammenhængen mellem astma og MFR vaccinen, som den senest givet vaccine,” pointerer Rieckmann.

Bedst med MFR efter penta-vaccinerne

Samtidigt understreger Rieckmann, at astma er en kompleks og ikke nødvendigvis blivende sygdom, der kan være svær at diagnosticere og beskrive i den tidlige barndom.

Alligevel peger hans forskning på, at der er en sammenhæng mellem netop barndommens MFR vaccine og astma. 

”Generelt ser vi et mønster - hovedsageligt hos de deltagende drengebørn –, der viser en lavere risiko for at blive diagnosticeret med astma, såfremt MFR vaccinen er den sidst givne vaccine," fortæller Rieckmann.

Forskningen antyder også, at det ikke er ligegyldigt, i hvilken rækkefølge danske småbørn får Penta-vaccinerne og MFR-vaccinen.

”Vi har været særligt optaget af, hvilken sekvens vaccinerne er givet i, for nogle børn får alle tre ikke-levende penta-vacciner før MFR-vaccinen, mens andre springer fra nummer to penta-vaccine til MFR, ligesom der er en tredje gruppe, som får den tredje penta-vaccine efter MFR vaccinationen. Vores resultater indikerer, at ligegyldigt sekvensen, lader det til at være bedst at have modtaget MFR vaccinen, som den senest givet vaccine,” fortæller Andreas Rieckmann og peger på, at når den sidst givne vaccine er en levende vaccine, ser resultaterne bedre ud hos de deltagende børn.

Antallet af astmatilfælde nedbringes ved vaccine

”Hvis man kigger på drengene, ser vi et mønster, der er relativt konsistent. Dem, der har MFR vaccinen som den seneste vaccination, har otte færre nye astmalignende tilfælde ud af 1.000 end dem, der ikke har MFR som den seneste vaccination,” fortæller Rieckmann og pointerer, at forskerne har gjort deres allerbedste for at undgå faldgrupper og for at gøre diverse deltagergrupper sammenlignelige – selv om der har været en bekymring for, at børn, som følger vaccinationsprogrammet, generelt er sundere end andre, hvilket der naturligvis er korrigeret for i studiet. 

”Af gode grunde har vi ikke børn med i studiet, som ikke er vaccineret,” pointerer Rieckmann, der er helt bevist om, at man ikke kan skabe sundhedspolitik på baggrund af hans forskning, alligevel mener han, at studiet kan være med til at åbne folks øjne og indse, hvor essentielt det er at vaccinere sine børn. 

”Der er en rigtig vigtig pointe at tage med sig fra vores forskning – nemlig at studiet peger på, at det er vigtigere end tidligere antaget at følge det danske vaccinationsprogram for småbørn, for der er muligvis yderligere fordelagtige effekter at hente for børnene,” påpeger Rieckmann og understreger, at studiet også bør give anledning til opfølgende forskning:

”Vi skal forstå vacciner og deres mulige uspecifikke effekter langt bedre. Hvis fundet er sandt, kan vi muligvis optimere vores vaccinationsprogram,” runder Andreas Rieckmann af.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter