Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Norge er forbillede: Lungespecialister foreslår cigaretpris på 90 kroner

Danske lungeeksperter mener, at Norges drastiske indsats mod tobaksrygning bør være et forbillede for Danmark. Og de opfordrer politikerne til konkret at melde ud, om og hvor meget tobakspriserne bør stige.

I Danmark dør 13.600 årligt som følge af rygning, og 23 procent danskere ryger dagligt eller lejlighedsvist. Sidste år målte man for første gang i 20 år en stigning i antallet af rygere, og det er ifølge Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), et skråplan. Derfor melder han ud, at prisen på en pakke cigaretter bør hæves markant – gerne til det dobbelte af, hvad man betaler i dag. Og stort set alle de godt 250 danske lungemedicinere, som er organiseret i DLS, bakker ham op.

For det er muligt at reducere antallet af unge rygere betragteligt, hvilket en massiv indsats i Norge har vist. Her har man hævet prisen på en pakke cigaretter til 90 kr., markedsføringen af tobakssalg er blevet reguleret, ligesom man fra politisk side har formaliseret, hvor det er tilladt at ryge i samfundet. Det har resulteret i, at det nu er kun tre procent af de unge mellem 16 og 24 år, der ryger, hvor tallet for 13 år siden var 23 procent.

Det er den indsats, lungemedicinere fra DLS opfordrer danske politikere til at følge.

”I DLS er vi enige om, at den politik, man har ført i Norge, fungerer. Det er den måde, vi bedst beskytter dem, der allerede ryger, og samtidigt hindrer de unge i at begynde,” lyder det fra Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, overlæge på Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus samt klinisk professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, SDU og Vejle Sygehus.

DLS anbefaler desuden, at tobaksprisen hæves markant med det samme, eventuelt af to omgange, da det vil være et kraftigt signal til rygerne.

Tilskud til rygestopkurser forsvinder 

I sammen ombæring appellerer DLS til, at man sikrer rygerne mulighed for at få adgang til rygestopkurser og rygestopmedicin.

”Det er essentielt, at der er mulighed for at deltage i et rygestopskursus, når man skal stoppe med at ryge. Desværre er der flere kommuner, som har valgt sådanne tiltag fra,” fortæller Ole Hilberg og peger på, at der med satspuljeforliget blev afsat 26,5 million kr. for perioden 2017-2019 til afhjælpning af tobaksafhængighed via vederlagsfri udlevering af rygestopmedicin.

Og når en kommune skal have mulighed for at udlevere medicin gratis til borgerne i et rygestopforløb, skal kommunen søge om dispensation hos Lægemiddelstyrelsen – p.t. besidder 80 kommuner dispensation til vederlagsfri udlevering af rygeafvænningsprodukter i forbindelse med kommunale rygestopkurser. 

”Reglerne tolkes visse steder sådan, at de, som ryger mindre end 15 cigaretter om dagen, ikke kan få gratis nikotin substitution. Det, mener vi i DLS, er særdeles problematisk, da enhver, som gerne vil stoppe med at ryge, bør have mulighed for at få hjælp hertil,” pointerer Ole Hilberg og fortsætter:

”Skal vi ikke have en fælles national plan, hvor alle tilbydes gratis rygestop via hjælp fra kommunerne og de mest afhængige og syge via hospitalerne? Stoplinjen gør en stor indsats, men der bør være tilbud lokalt, som understøtter rygestop. Politikerne må melde klart ud også her i valgkampen og skride til handling.” 

Ikke det store udsving for statskassen

DLS er ikke bekymret for, at deres anbefaling vil resultere i øget grænsehandel af toldfrie cigaretter, hvilket bakkes op af en endnu ikke offentliggjort rapport[1], som peger på, at en højere cigaretpris hverken vil have den store effekt på statskassen eller sende rygerne ud i grænsehandel, såfremt prisen på en pakke cigaretter her og nu blev sat op til mellem 60 og 70 kroner.

Rapporten peger også på, at såfremt prisen hæves gradvist til 100 kroner frem mod 2030, vil der stadig være et provenu til statskassen på 1,2 milliarder, mens andelen af danskere, der ryger dagligt, vil være faldet betydeligt i 2030. 

Rygning forkorter livet

  • Lungeforeningen, Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse har undersøgt danskernes rygevaner i november 2018, og nøgletallene viser blandt andet, at i 2016 røg 21,1 procent af befolkningen, mens antallet af rygende danskere i 2018 var steget til 23,1 procent.
  • I gennemsnit tager rygning 11 år af en storrygers levetid.
  • Risikoen for at få KOL, lungekræft og andre lungesygdomme stiger markant, når man ryger.
  • Den skadelige effekt cigaretterne har på lungerne, kan ikke omgøres senere i livet.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter