Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Professor glæder sig til nyt biologisk lægemiddel mod svær astma

I Danmark er det biologiske lægemiddel dupilumab endnu ikke godkendt til behandling af patienter med svær astma, men derimod udelukkende godkendt til behandling af atopisk dermatitis.

Professor og overlæge fra Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, Charlotte Suppli Ulrik, er dog overbevist om, at præparatet meget snart bliver godkendt til behandling af astmapatienter i Danmark.

Dupilumab kan noget, andre biologiske lægemidler til behandling af svær astma ikke kan. Lægemidlet griber nemlig lidt anderledes ind i kaskaden/astmaanfaldet, da det er rettet mod interleukin 4 og 13 og altså binder sig specifikt til IL-4 og IL-13, så effekten af disse celler blokeres.

Netop den noget anderledes effekt får professor Ulrik til at se frem til at kunne tage midlet i brug i behandlingen af sine patienter.

”Vi har Xolair til behandling af svær allergisk astma, og så har vi tre lægemidler Nucala, Fasenra og Cinqaero som er anti-IL-5 anti-IL5-receptor præparater til behandling af svær eosinofil astma. Dupilumab har en anderledes virkningsmekanisme end dem, vi allerede har på markedet, og derfor er det spændende,” lyder det fra Ulrik, som dog ikke er helt uvant med præparatet.

”Jeg har enkelte patienter i behandling med dupilumab. Det er patienter, som ud over svær astma også har svær atopisk dermatitis, som præparatet er godkendt til herhjemme,” siger Charlotte Suppli Ulrik, der gerne ville tilbyde medicinen til flere af sine patienter, hvilket ifølge professoren bør blive en mulighed indenfor den nærmeste fremtid. 

Dupilumab højner livskvaliteten

Studier har vist, at patienter med svær astma, der har flere årlige akutte forværringer med behov for systemisk kortikosteroid, får færre alvorlige eksacerbationer, en bedring af FEV1 samt mindre behov for prednisolon, når de kommer i behandling med dupilumab. Ydermere stiger livskvaliteten hos patienterne.

”Forskere har lavet en præspecificeret analyse af, hvad dupilumab har af effekt på livskvaliteten hos de patienter, der har så svær astma, at de har været i fast prednisolonbehandling. Studiet peger på, at behandling med dupilumab har god effekt på en række sygdomsparametre hos disse svært syge patienter,” forklarer Ulrik og peger på, at hun og kollegerne gerne vil have den slags medikamenter på hylden. 

”Vi vil gerne have nogle andre præparater, der virker lidt anderledes, og giver os mulighed for at give målrettet behandling til den enkelte patient. De patienter, som passer ind i målgruppen her, har – til trods for at vi giver dem rigtig, rigtig meget medicin – stadig mange symptomer og forværringer. Så jeg ser bestemt frem til, at dupilumab kommer til Danmark,” understreger Charlotte Suppli Ulrik og peger på, at dupilumab er godkendt til behandling af astma af FDA i USA og for nyligt ligeledes blev godkendt af EMA i Europa.

”Så vi forventer, at dupilumab kommer på markedet til behandling af astma inden for ikke alt for mange måneder,” slutter professor Ulrik.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter