Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny dansk astmavejledning på trapperne

Efter de internationale guidelines for behandling af astma er blevet offentliggjort i løbet af sommeren, melder Dansk Lungemedicinsk Selskab ud, at der også er nye danske retningslinjer på trapperne.

De danske retningslinjer skal opdateres, og de kommer til at lægge sig op ad de internationale vejledninger fra Global Initiative for Asthma (GINA). Sådan lyder det i grove træk fra Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), klinisk professor i lungemedicin på SDU og overlæge på Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus.

”I DLS har vi nedsat et udvalg, som skal opdatere lungemedicinernes retningslinjer for behandling af patienter med astma. Det er der behov for - særligt set i lyset af de nye internationale retningslinjer. GINAs guidelines bygger primært på tre-fire store studier, der alle peger i retning af, at astmapatienten – selv på step et og to – kan have gavn af inhalationssteroider, da der ofte er en inflammation, når patienten har symptomer. På baggrund af to af studierne, som man kan læse i New England Journal of Medicin, vil vi i DLS formodentligt også anbefale den anti-inflammatoriske behandling – også til de mildere tilfælde af astma,” siger Ole Hilberg, som lover, at anbefalingerne kommer inden for overskuelig fremtid.

Ændringer i guidelines fra GINA

Den mest fremtrædende ændring i GINAs vejledning, finder man i forhold til SABA som monobehandling, hvilket man ikke længere anbefaler fra international side. Årsagen er forskning, der peger i retning af, at monobehandling med SABA øger risiko for svære forværringer og astma-relaterede dødsfald, mens ICS signifikant mindsker denne risiko.

Derfor anbefaler GINA nu en behandling med inhalationssteroider til unge og voksne med astma – enten som symptomlindrende behandling (hos patienter med mild astma) eller en daglig dosis ICS eventuelt som kombinationsbehandling med formoterol i de første trin på ”behandlingsstigen”.

Ydermere lægger GINA op til ændringer i behandlingen af de yngste astmapatienter, hvor der kommer flere mulige præparater på behandlingshylden. 

Generelt hilser Ole Hilberg den nye internationale guideline fra GINA velkommen:

”Det er fornuftige ændringer, man har valgt at anbefale, hvor man blandt andet vil forsøge at behandle den bagvedliggende årsag til astma i stedet for at fokusere på symptombehandling. Vi skulle gerne have den nationale vejledning parat i løbet af efteråret, og selv om DLS vil lægge sig op ad GINAs anbefalinger, gør vi det, så de nationale retningslinjer er tilpasset danske forhold,” runder professor Hilberg af.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter