Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ICS-LABA som behovsmedicin nedbringer antallet af akutte episoder hos astmasyge

Symbicort Turbuhaler ser ud til at kunne reducere antallet af alvorlige forværringer, når den anvendes som antiinflammatorisk behovsmedicin hos patienter med mild til moderat astma.

Det antyder det uafhængige Practical-studie, hvor Symbicort Turbuhaler (med indholdsstofferne budesonid og formoterol (ICS-LABA)) blev  ordineret til en gruppe deltagere i form af behovsmedicin, mens en kontrolgruppe blev behandlet med budesonid og terbutaline (ICS-SABA) to gange dagligt.

Resultaterne er offentliggjiort i The Lancet, hvor forskerne konstaterer, at når Symbicort blev taget som anti-inflammatorisk behovsmedicin var behandlingen mere effektiv i forhold til at reducere omfanget af svære exacerbationer og at behandlingen forlængede tiden, inden den første svære forværring ramte patienten. Når budesonid derimod blev taget som vedligeholdelsesbehandling sammen med terbutaline var effekten ringere.

”Tidligere ville patienter med mild til moderat astma tage almindeligt behovs-medicin uden forebyggende medicin i inhalatoren. Den behandling højner deres risiko for at dø af deres sygdom. Derfor er det supersmart at bruge denne type medicin som behovsmedicin, fordi patienten ved hvert pust får en lille smule forebyggende medicin med ned i lungerne. Det er blandt andet det, Practicial-studiet viser. Nemlig at astmapatientens risiko for at opleve og sågar dø af en akut episode bliver meget, meget lavere ved behandling med et præparat med indholdsstofferne budesonid og formoterol," lyder det fra Klaus Roslind, praktiserende læge på Fyn. Han er begejstret for Practical-studiet og den retning, resultaterne peger, men minder samtidigt om, at studiet ikke siger noget om, hvorvidt patienterne er velbehandlede. 

”Grundlæggende viser studiet, at behandling med Symbicort Turbuhaler som behovsmedicin nedsætter risikoen for at få en exacerbation, og det er godt. Samtidigt skal man huske, at en del astmapatienter med ringe compliance har en tendens til at droppe deres medicin, når det går godt med deres sygdom, og så er det, det går galt,” pointerer lægen og peger på, at når det går ned ad bakke, har patienterne en tendens til at ty til den blå inhalator, som ikke indeholder noget forebyggende medicin. 

"I det tilfælde har de stor risiko for at få en akut astmaforværring. Derfor er det praktisk at udskrive en inhalator, som også indeholder noget forebyggende medicin, der behandler den bagvedliggende inflammation, som blusser op, når patienten begynder at bliver dårlig igen,” forklarer Klaus Roslind og minder om, at de 31 procent reduktion i svære exacerbationer, som var blandt Practical-studiets resultater, blev opnået uden nogen statistisk signifikant ændring i astma symptom kontrol (AQC) eller i deltagernes lungefunktion. 

Bakker op om ændringer i GINA guidelines 2019

Ud over at pege i retning af, at behandling med Symbicort Turbuhaler kan reduceret svære exacerbationer, bakker Practical studiet indirekte op om de nye guidelines, GINA præsenterede henover sommeren. Her lægger GINA op til, at patienter med mild til moderat astma allerede på behandlingstrin et og to bør behandles med inhalationssteroider i kombination med formoterol. 

”Resultaterne fra Practical studiet lægger sig fuldstændig op ad de nye retningslinjer fra GINA. Det der er genialt ved budesonid og formoterol kombinationsbehandlingen er, at den kan bruge som behovs-/anfaldsmedicin som i Practical studiet, men samtidigt kan den også bruges som vedligeholdelsesbehandling,” slår Roslind fast og fortsætter:

”Det kan sagtens være, at der er nogle af de meget milde astmapatienter, som er velbehandlet, blot ved at tage et præparat som eksempelvis Symbicort ved behov. Men det kan man faktisk kun vide, hvis man måler deres lungefunktion og finder ud af, om de nu også er velbehandlet.”

Klaus Roslind understreger dermed, at det er umådeligt vigtigt at holde astmapatienterne til ilden i den forstand, at en til to årlige undersøgelser er essentielle, for at sikre sig, at patientens astma er velkontrolleret.

”For en ting er, at patienten ikke falder død om af sin sygdom, en anden ting er, at han skal have behandlet sin astma ordentligt. Hvis han har haft astma, fra han var helt ung, bør han være velbehandlet, for er der konstant inflammation i hans lunger, ender han med noget, der ligner en KOL-tilstand, når han er 50 år. Så studiets resultater er et godt skridt på vejen til noget, der er rigtigt godt i astmabehandlingen,” slutter Klaus Roslind af.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter