Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svært syge astmapatienter kan få biologisk hjemmebehandling

I over fire måneder har patienter i Region Syddanmark kunne vælge at tage deres biologiske astmabehandling Xolair i eget hjem. Det er ifølge sygeplejerske på lungeambulatoriet på Odense Universitetshospital, Ulla Marcuslund, et stort og vigtigt fremskridt for patienterne.

Xolair med indholdsstoffet omalizumab har herhjemme været godkendt til behandling af patienter med overbevisende IgE-medieret astma i godt og vel 10 år, og i det seneste år har behandlingen også været frigivet som hjemmebehandling, en mulighed man har benyttet på Odense Universitetshospital (OUH) de seneste fire måneder.

”Vi er fire sygeplejersker i lungeambulatoriet, der tilser patienter med svær astma, som har mulighed for at blive behandlet med biologiske lægemidler,” forklarer sygeplejerske Ulla Marcuslund og fortæller, at alle de patienter, der får Xolair, bliver tilbudt at tage medicinen selv derhjemme.

”Der er utrolig mange fordele ved hjemmebehandling. Blandt andet kan patienterne selv beslutte, hvornår medicinen skal tages. Det behøver ikke være i arbejdstiden, så de skal tage fri for at komme til behandling. Man skal huske, at det er hver fjerde uge – nogle sågar hver anden – at patienterne kommer for at få medicin,” lyder der fra Marcuslund, som samtidigt peger på, at nogle astmapatienter får en længerevarende hovedpine i forbindelse med injektionen, mens andre oplever bivirkninger som voldsom træthed.

”Derfor er det praktisk, at patienterne selv kan indrette sig omkring behandlingen og eksempelvis tage medicinen om aftenen eller i weekenden, for at lette eventuelle bivirkninger,” pointerer sygeplejersken, som synes, at patienterne forbavsende nemt overvinder bekymringen over at skulle stikke sig selv. 

”Samtidigt er de virkelig gode til at lære teknikken, og så får de hurtigt fuldstændigt styr på, hvordan de skal håndtere medicinen,” siger Marcuslund og fortæller videre, at alle på nær én patient har valgt at tage medicinen i eget hjem, og det er bestemt et tilbud, som fagpersonalet opfordrer patienterne at tage imod - med mindre man lider af anafylaksi.

Oplæring i hygiejne og injektion

Før patienterne dog får mulighed for at klare medicineringen derhjemme, skal de igennem oplæring, men allerførst skal de overveje og beslutte, om hjemmebehandling i det hele taget er noget for dem.

”De første fire til otte behandlinger med Xolair får patienter i Region Syddanmark altid på OUH. I den tid forbereder vi dem langsomt på muligheden for at varetage medicineringen som hjemmebehandling,” forklarer Marcuslund og fortsætter: 

”Patienterne bliver løbende undervist i, hvordan hygiejnen bør være, hvordan de skal holde injektionssprøjten og stikke sig korrekt, og hvordan de sikrer sig, at medicinen kommer ind under huden og ikke ender i en muskel. Det er simple hygiejneregler og injektionsteknik, de lærer,” understreger Marcuslund, som sammen med sine kollegaer sikrer, at patienterne lærer det hele til UG, inden de får lov til at administrere behandlingen derhjemme. 

”Ud over at blive undervist, får patienten også lov til at tage Xolair ved deres besøg på ambulatoriet, så vi kan holde øje med, om de gør det korrekt. Den proces bliver gentaget, hvis de har mod på det til de har den rette injektionsteknik og hygiejnereglerne er på plads,” fortæller sygeplejersken og peger på, at det sommetider er en pårørende, der varetager behandlingen, hvis patienten ikke bryder sig om at stikke sig selv. Det går ifølge Marcuslund også an, så længe det bliver gjort korrekt.

Derefter overdrages denne del af behandlingen til patienten, som får medicin med hjem til to eller fire måneder, og så ser personalet først astmapatienten, når det er tid at hente nye forsyninger eller tid til et lægebesøg. 

”Ud over afhentning af medicin kommer patienten hvert halve år til en lægeundersøgelse, hvor der bliver taget lungefunktionsmåling, besvaret spørgeskemaer, talt om symptomer, livskvalitet og indtastet en masse data i DSAR. Det betyder derfor ikke, at vi mister relationen til de patienter, der vælge hjemmebehandling til. Slet ikke. De er også altid velkomne til at ringe og snakke, hvis de har nogle spørgsmål til deres behandling,” slutter Ulla Marcuslund. 

Om hjemmebehandling med Xolair/omalizumab

  • Patienter med svær astma, der får Xolair, tilbydes tidligt i behandlingsforløbet at lære at administrere deres behandling selv i eget hjem.
  • Takker patienterne ja, oplæres de i hygiejne og i subkutan injektion af den biologiske medicin.
  • Medicinen bliver udleveret i køletaske med tre frostelementer, da en konstant temperatur er vigtig for præparatets holdbarhed.
  • Xolair kommer i en fast en injektionssprøjter i rette dosering. Når patienten har trykket stemplet i bund, ryger injektionskanylen efterfølgende ind i sprøjten, så den ikke kan bruges igen, og så patient eller pårørende ikke ved et uheld stikker sig på den.
  • Hvert fjerde måned til hvert halve år tjekkes patientens lungefunktion og spørgeskemaer udfyldes, når patienten møder op til lægekonsultation på OUHs lungeambulatorium.
  • Patienterne kan få Xolair udleveret på deres lokale sygehus. I Region Syddanmark er det i Esbjerg, Vejle eller Sønderborg.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter