Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Busalair får generelt klausuleret tilskud

Lægemiddelstyrelsen har netop godkendt Galephars Busalair til generelt klausuleret tilskud. Busalair inhalationspulver med indhold af budesonid og salmeterol i styrkerne 120+20 mg./dosis og 240+20 mg./dosis får generelt klausuleret tilskud med virkning fra markedsføringstidspunktet.

Busalair til behandling af voksne patienter med astma, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med inhalationssteroid alene, har netop fået klausuleret tilskud af Lægemiddelstyrelsen med virkning fra markedsføringstidspunktet.

Ifølge produktresumeet er Busalair indiceret til regelmæssig behandling af astma hos voksne, hvor anvendelse af et kombinationslægemiddel (inhalationskortikosteroid og langtidsvirkende beta2-agonist) er hensigtsmæssig. 

Det kan være patienter, der ikke er velkontrollerede med inhalationskortikosteroider og korttidsvirkende beta2-agonister ved behov, eller patienter der allerede er velkontrollerede med både inhalationskortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonister. 

Begrundelse for Lægemiddelstyrelsens afgørelse

I forhold til afgørelsen lægger Lægemiddelstyrelsen vægt på, at Medicintilskudsnævnet tidligere har vurderet, at kombinationen af LABA og ICS har en veldefineret plads i behandlingen af astma, ligesom nævnet anser kombinationerne af LABA og ICS for ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger i behandling af astma. 

Ydermere lægger Lægemiddelstyrelsen i afgørelsen vægt på, at Medicintilskudsnævnet vurderer, at kombinationer af LABA og ICS har en veldefineret plads i behandlingen af astma, og at behandlingsprisen på Busalair ligger inden for prisspændet for andre markedsførte kombinationer med indhold af LABA og ICS med generelt klausuleret tilskud til blandt andet patienter med astma, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med inhalationssteroid alene.

Lægemiddelstyrelsen finder med henvisning hertil, at lægemidlet har en sikker og værdifuld effekt på en velafgrænset indikation og at prisen på Busalair står i rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for patienter omfattet af ovennævnte klausul, når behandling med Busalair stilles over for andre markedsførte lægemidler med indhold af ICS og LABA, som også har generelt klausuleret tilskud til visse patienter med astma.

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo