Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Busalair får generelt klausuleret tilskud

Lægemiddelstyrelsen har netop godkendt Galephars Busalair til generelt klausuleret tilskud. Busalair inhalationspulver med indhold af budesonid og salmeterol i styrkerne 120+20 mg./dosis og 240+20 mg./dosis får generelt klausuleret tilskud med virkning fra markedsføringstidspunktet.

Busalair til behandling af voksne patienter med astma, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med inhalationssteroid alene, har netop fået klausuleret tilskud af Lægemiddelstyrelsen med virkning fra markedsføringstidspunktet.

Ifølge produktresumeet er Busalair indiceret til regelmæssig behandling af astma hos voksne, hvor anvendelse af et kombinationslægemiddel (inhalationskortikosteroid og langtidsvirkende beta2-agonist) er hensigtsmæssig. 

Det kan være patienter, der ikke er velkontrollerede med inhalationskortikosteroider og korttidsvirkende beta2-agonister ved behov, eller patienter der allerede er velkontrollerede med både inhalationskortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonister. 

Begrundelse for Lægemiddelstyrelsens afgørelse

I forhold til afgørelsen lægger Lægemiddelstyrelsen vægt på, at Medicintilskudsnævnet tidligere har vurderet, at kombinationen af LABA og ICS har en veldefineret plads i behandlingen af astma, ligesom nævnet anser kombinationerne af LABA og ICS for ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger i behandling af astma. 

Ydermere lægger Lægemiddelstyrelsen i afgørelsen vægt på, at Medicintilskudsnævnet vurderer, at kombinationer af LABA og ICS har en veldefineret plads i behandlingen af astma, og at behandlingsprisen på Busalair ligger inden for prisspændet for andre markedsførte kombinationer med indhold af LABA og ICS med generelt klausuleret tilskud til blandt andet patienter med astma, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med inhalationssteroid alene.

Lægemiddelstyrelsen finder med henvisning hertil, at lægemidlet har en sikker og værdifuld effekt på en velafgrænset indikation og at prisen på Busalair står i rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for patienter omfattet af ovennævnte klausul, når behandling med Busalair stilles over for andre markedsførte lægemidler med indhold af ICS og LABA, som også har generelt klausuleret tilskud til visse patienter med astma.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter