Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Der er nok flere i behandling med prednisolon derude, end vi egentligt tror," mener professor Charlotte Suppli Ulrik.

Overforbrug af steroider blandt patienter med svær astma

ERS: Hollandske patienter med svær astma har et overforbrug af orale steroider, og det samme gælder formentlig også danske patienter med lignende svær astma, mener den danske astmaekspert Charlotte Ulrik.

Ifølge en undersøgelse præsenteret (Abstrakt OA5334) på den nyligt afholdte European Respiratory Society (ERS) International kongres i Madrid tager en tredjedel af hollandske patienter med svær astma potentielt skadelige doser orale steroider.

Studiet er lavet blandt 2.312 astmapatienter, hvoriblandt godt tre ud af fire kunne undgå at tage orale steroider blot ved at forbedre deres compliance med den forebyggende behandling og/eller deres inhalatorteknik. Derimod kunne den resterende del af patienterne (22 procent) muligvis kunne undgå behandling med oral steroid ved tillæg af biologisk medicin. De hollandske forskere mener, at op imod dobbelt så mange som dem, der allerede er i biologisk behandling for deres astma omtrent dobbelt så mange, ift. dem der allerede tager biologiske lægemidler, kunne have god effekt af denne behandlingsform.

I Danmark bliver formentlig flere end nødvendigt med svær astma ligeledes behandlet med prednisolon – ifølge Charlotte Ulrik, professor i lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge på lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, kan tallet være større end det, lægerne umiddelbart antager.

”Der er nok flere i behandling med prednisolon derude, end vi egentligt tror. Men som udgangspunkt må man sige, at man skal gøre meget for at undgå fast prednisolonbehandling eller hyppige prednisolonkure til patienter med svær astma,” lyder det fra professoren, som peger på, at det er en af pointerne i det hollandske studie. Derfor bør patienter med astma, der ofte – eller vedvarende – behandles med prednisolon henvises til vurdering hos læger med ekspertise inden for området. 

Tjek adhærens og inhalationsteknik

For at undgå overforbruger af prednisolon, bakker Charlotte Ulrik de hollandske forskere op, når de i deres undersøgelse peger på, at læger altid bør tjekke patientens evne til at benytte sit device korrekt, så der er optimal effekt af medicinen, ligesom det er vigtigt at løbende tjekke, om patienten rent faktisk tager den ordinerede medicin.

”I studiet er det op mod tre fjerdedele af deltagerne, der ikke tager deres medicin, som de bør. Men det er ikke alene i det hollandske studie, vi ser dårlig adhærens. Alle de studier, der er lavet om adhærens hos astmapatienter uanset sværhedsgraden, viser, at patienterne gennemsnitlig tager under halvdelen af de ordinerede doser af deres forebyggende medicin,” siger professoren og understreger samtidigt, at ud over at have adhærens og teknik på plads, skal lægen sikre sig, at patienten rent faktisk lider af astma.

”Hvis patienter med astma tager høje doser oral steroid, får det ligesom ved andre sygdomme konsekvenser i længden. De kan få alvorlige bivirkninger som diabetes, forhøjet blodtryk, vægtøgning, tab af muskelmasse, grå stær og osteoporose,” forklarer Charlotte Ulrik og peger på, at der i studiet er sat en nedre grænse for skadeligt forbrug på 420 mg/år, hvilket ifølge professoren svarer til behandling af godt to akutte forværringer i astma pr. år. 

”I Danmark har vi ikke en decideret grænse. Vi kigger på den enkelte patient og foretager en vurdering. Men hvis man på nogen måde kan undgå prednisolon, bør man gøre det, for det er klart, at hvis en patient hyppigt bliver behandlet med prednisolon, bør man overveje, om patienten får den rigtige behandling,” siger Ulrik.

I det hollandske studie peger forskerne på, at der i de senere år er kommet et stigende antal biologiske behandlinger på markedet, som bør overvejes til de patienter, som vil have god effekt af dem, for blandt andet at reducere forbruget af de skadelige orale steroider. 

“Resultaterne viser, at det maksimalt er en fjerdedel af deltagerne, der er i forebyggende behandling svarende til svær astma, som er mulige kandidater til biologisk behandling,” forklarer professor Ulrik, som ikke kan sige, hvor mange danskere der reelt er kandidater til den biologiske behandling.

”Efterhånden er der næsten 500 patienter i behandling med biologiske lægemidler i Danmark, men vi ved ikke præcist, hvor mange patienter der opfylder kriterierne for at få behandlingen for deres astma,” forklarer Charlotte Ulrik og peger på det nye svær astmaregister, DSAR, som med tiden formentlig vil kunne bidrage med denne information.

Besparelse ved brug af den dyre biologiske medicin

Selv om den biologiske medicin er meget dyr, kan det samlet set give besparelser, når patienter med svær astma tilbydes denne behandlingsform. I det hollandske studie forklarer man, at selvom biologiske behandlinger som omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab og dupilumab er dyre, ville behandling med disse lægemidler hos de rigtige patienter have god effekt på sygdomsaktiviteten hos den enkelte patient, men også økonomiske fordele, eksempelvis i form af besparelser på indlæggelser.

”Det er bestemt en besparelse at sætte egnede patienter i behandling med biologisk medicin, selv om det er en dyr behandling. Jeg har en del patienter, som plejede at blive indlagt flere gange om året, men nu bliver de ikke længere indlagt med forværring i deres astma, og det er en besparelse både for den enkelte og for samfundet. Så ja, det er noget dyr medicin, men det er billigere end utallige indlæggelser, og så giver det patienterne en bedre livskvalitet,” siger Charlotte Ulrik.

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo