Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

"Det er paradoksalt, at man til vores svagelige ældre tilbyder vaccination mod influenza og ikke lungebetændelse. Man vaccinerer børnene, så hvorfor ikke også vaccinere de ældre," siger Ole Hilberg.

Formand for lungelæger: Svagelige ældre bør tilbydes vaccination mod lungebetændelse

Risikoen for at blive ramt af lungebetændelse kan nedsættes med en vaccine, og den burde være gratis for personer med kroniske sygdomme og personer over 65 år, mener flere læger.

Det gælder blandt andet Ole Hilberg, som er professor ved Syddansk Universitet og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab.

"Man har indført vaccination mod lungebetændelse i børnevaccinationsprogrammet, fordi man også kan få meningitis og andre ting. Men det er paradoksalt, at man til vores svagelige ældre tilbyder vaccination mod influenza og ikke lungebetændelse. Man vaccinerer børnene, så hvorfor ikke også vaccinere de ældre," siger han til Ritzau.

Lande som Tyskland, Holland og Sverige tilbyder allerede pneumokokvaccination gratis til personer over 65 år.

Hvert år dør 200 danskere af en lungebetændelse, som udvikler sig til invasiv pneumokoksygdom – eksempelvis blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. Vaccinen mod pneumokoksygdom er relativt effektiv og billig og Statens Serum Institut anbefaler den til patienter i særlige risikogrupper. Der findes ingen opgørelse over, hvor mange i risikogruppen, der vaccineres – men tallet er formentlig lavt. 

Der foreligger ikke fra Sundhedsstyrelsen en generel anbefaling af pneumokokvaccination af personer over 65 år (som det er tilfældet for influenza), hvorfor pneumokok- vaccinen generelt ikke er gratis.

Der ydes dog klausuleret tilskud til begge typer pneumokok-vacciner til personer over 65 år, som lider af bl.a. KOL, hjertesvigt eller type 1-diabetes. Prevenar 13gælder også patienter over 65 år med kronisk lever- og nyresygdom, kronisk hjertepatienter (minus forhøjet BT), astma samt kronisk bronkitis.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter