Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Evidens indikerer: Flere inflammatoriske sygdomme kan behandles ens

Jacob Pontoppidan Thyssen

En voksende mængde evidens peger på, at patienter med astma, atopisk eksem, nasale polypper, fødevareallergi m.m. har mange af de samme underliggende inflammationsprocesser.

Ligesådan ser det ud til, at lidelserne kan behandles på samme måde, nemlig ved at blokere effekten af især tre cytokiner, IL-4, IL-5 og IL-13, som ikke kun udskilles af Th2-cellen i det adaptive immunsystem, som man før har haft for øje, men også udskilles af flere af det medfødte immunsystems celler, fortæller Jacob Pontoppidan Thyssen, klinisk professor ved Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet.

”Vi har længe kendt til overlappet mellem disse lidelser, men gennem de seneste år har vi fået langt større indsigt i, hvilke immunologiske og molekylære processer der ligger bag,” siger Jacob Pontoppidan Thyssen, der selv forsker i området.

Der er et overlap i den specifikke inflammation, som ligger bag bl.a. atopisk eksem og astma i større subgrupper.

”I dag ved vi, at både immunceller i det medfødte og det adaptive immunsystem er involveret i udskillelsen af cytokinerne, som skaber inflammationen i bl.a. astma og atopisk eksem. Hos en større gruppe af patienter vil det resultere i sygdom i flere organer, f.eks. hud og lunger, og her er der nok en pointe i at behandle patienterne med samme præparat – selvfølgeligt afhængig af lægemidlets pris og bivirkning samt sygdommens sværhedsgrad,” siger Jacob Pontoppidan Thyssen.

Lægemiddel godkendt, flere på vej

I øjeblikket er præparatet dupilumab godkendt i Danmark til behandling af atopisk eksem. Præparatet virker ved at binde sig til receptorkomponenter og hindre bindingen af IL-4 og IL-13-cytokinerne. På den måde hæmmer præparatet type 2-inflammationen. 

Fase III-studier har desuden vist, at præparatet også kan bruges mod svær astma, nasale polypper og muligvis kronisk rhinosinuitis.  

Der eksisterer dog ikke studier, der tester præparatet på patienter med flere type 2-inflammatoriske lidelser samlet eller på en gang, såsom både astma og atopisk eksem. Det er op mod halvdelen af alle patienter med svær atopisk eksem, som også har astma, og det er nok især her, hvor der vil være noget at hente, vurderer Jacob Pontoppidan Thyssen.

”Det vil selvfølgelig være en fordel for patienten, hvis personen kan nøjes med én type medicin, og det vil kunne betyde mindre kontakt til sundhedsvæsenet. Men om det giver mening at prioritere det enkelte præparatet fremfor standardbehandlingen til patienter med flere type 2-inflammatoriske lidelser, det afhænger jo også af prisen på lægemidlet. Derudover mangler vi også at se det efterprøvet i studier,” siger Jacob Pontoppidan Thyssen og vurderer, at det nok er et spørgsmål om tid, inden der vil være flere præparater på området:

”Lige nu er JAK-hæmmere ved at blive afprøvet, som en anden mulighed mod type 2-inflammation, da denne præparat-klasse kan hæmme de relevante cytokiner.”

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter