Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Evidens indikerer: Flere inflammatoriske sygdomme kan behandles ens

Jacob Pontoppidan Thyssen

En voksende mængde evidens peger på, at patienter med astma, atopisk eksem, nasale polypper, fødevareallergi m.m. har mange af de samme underliggende inflammationsprocesser.

Ligesådan ser det ud til, at lidelserne kan behandles på samme måde, nemlig ved at blokere effekten af især tre cytokiner, IL-4, IL-5 og IL-13, som ikke kun udskilles af Th2-cellen i det adaptive immunsystem, som man før har haft for øje, men også udskilles af flere af det medfødte immunsystems celler, fortæller Jacob Pontoppidan Thyssen, klinisk professor ved Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet.

”Vi har længe kendt til overlappet mellem disse lidelser, men gennem de seneste år har vi fået langt større indsigt i, hvilke immunologiske og molekylære processer der ligger bag,” siger Jacob Pontoppidan Thyssen, der selv forsker i området.

Der er et overlap i den specifikke inflammation, som ligger bag bl.a. atopisk eksem og astma i større subgrupper.

”I dag ved vi, at både immunceller i det medfødte og det adaptive immunsystem er involveret i udskillelsen af cytokinerne, som skaber inflammationen i bl.a. astma og atopisk eksem. Hos en større gruppe af patienter vil det resultere i sygdom i flere organer, f.eks. hud og lunger, og her er der nok en pointe i at behandle patienterne med samme præparat – selvfølgeligt afhængig af lægemidlets pris og bivirkning samt sygdommens sværhedsgrad,” siger Jacob Pontoppidan Thyssen.

Lægemiddel godkendt, flere på vej

I øjeblikket er præparatet dupilumab godkendt i Danmark til behandling af atopisk eksem. Præparatet virker ved at binde sig til receptorkomponenter og hindre bindingen af IL-4 og IL-13-cytokinerne. På den måde hæmmer præparatet type 2-inflammationen. 

Fase III-studier har desuden vist, at præparatet også kan bruges mod svær astma, nasale polypper og muligvis kronisk rhinosinuitis.  

Der eksisterer dog ikke studier, der tester præparatet på patienter med flere type 2-inflammatoriske lidelser samlet eller på en gang, såsom både astma og atopisk eksem. Det er op mod halvdelen af alle patienter med svær atopisk eksem, som også har astma, og det er nok især her, hvor der vil være noget at hente, vurderer Jacob Pontoppidan Thyssen.

”Det vil selvfølgelig være en fordel for patienten, hvis personen kan nøjes med én type medicin, og det vil kunne betyde mindre kontakt til sundhedsvæsenet. Men om det giver mening at prioritere det enkelte præparatet fremfor standardbehandlingen til patienter med flere type 2-inflammatoriske lidelser, det afhænger jo også af prisen på lægemidlet. Derudover mangler vi også at se det efterprøvet i studier,” siger Jacob Pontoppidan Thyssen og vurderer, at det nok er et spørgsmål om tid, inden der vil være flere præparater på området:

”Lige nu er JAK-hæmmere ved at blive afprøvet, som en anden mulighed mod type 2-inflammation, da denne præparat-klasse kan hæmme de relevante cytokiner.”

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter