Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Jeg forventer, at dupilumab bliver godkendt herhjemme, men hvilken præcis målgruppe Medicinrådet beslutter, det skal have, må tiden vise,” siger Charlotte Ulrik.

Endnu er biologisk lægemiddel til behandling af svær astma på trapperne

Der går formodentligt ikke lang tid, inden lungelæger med speciale i svær astma får endnu et præparat til at behandle deres patienter med. Og det er ifølge lungespecialist Charlotte Ulrik en god nyhed.

For nyligt godkendte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) indikationen på Sanofis Dupixent (dupilumab) til også at omfatte patienter med svær astma – en udvikling der herhjemme blev fulgt op med en tilsvarende ansøgning stilet til Medicinrådet. Og den ansøgning skal ifølge Charlotte Ulrik, professor i lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge på lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, nok blive godkendt.

”Jeg forventer, at dupilumab bliver godkendt herhjemme, men hvilken præcis målgruppe Medicinrådet beslutter, det skal have, må tiden vise,” lyder der fra Charlotte Ulrik som peger på, at præparatet både kan havne i samme gruppe som de tre øvrige biologiske behandlinger til svær eosinofil astma på markedet. Men fordi dupilumab er en anti-interleukin-4 og 13, har den et andet angrebspunkt og en virkningsmekanisme der sætter ind et andet sted end de tre andre præparater, hvilket ifølge professoren også kan betyde, at dupilumab ender med en lidt anden målgruppe.

Indtil videre er det udelukkende dupilumab, der er godkendt til behandling af atopisk dermatitis, de øvrige lægemidler har alene indikation til behandling af patienter med svær eosinofil astma. Desuden har dupilumab vist sig at reducere NO i eksspirationsluften (FeNO). 

”Har man en patient med svær eosinofil astma, der opfylder kriterierne for at få biologisk medicin og samtidigt lider af svær atopisk dermatitis, er det logisk ud fra de aktuelle muligheder at vælge dupilumab til behandlingen. Derfor er jeg sikker på, at der er et marked for præparatet - også inden for astmaområdet,” forklarer Ulrik og peger på, at det for indeværende kræver en indsats, hvis man som lungespecialist vil ordinere behandlingen til en patient allerede inden den ændrede indikation har været igennem Medicinrådet.

Lungelæger kan - med besvær - udskrive dupilumab 

For som det ser ud nu, skal specialisten udfylde og sende en lang række dokumenter til Lægemiddelstyrelsens Enhed for Apoteker og Medicintilskud for at få særlig tilladelse til at behandle enkelte patienter med dupilumab.

”Det er klart, at der vil være patienter, hvor det er mest logisk at behandle med dupilumab, fordi patienten også lider af svær atopisk dermatitis,” fortæller Ulrik, som selv har et antal patienter i behandling med Dupixent – hvor effekten har været god på begge sygdomme. 

Kan ændre patienters liv

I Danmark findes der på nuværende tidspunkt tre godkendte biologiske lægemidler til behandling af svær eosinofil astma. Alligevel mener professoren, at dupilumab kan blive en vigtig spiller i gruppen af biologiske behandlinger.

”De patienter, jeg har behandlet med biologiske lægemidler, har haft god effekt af dem – det gælder også dupilumab. Og blandt de patienter, jeg har sat i behandling med dupilumab har flere – udover god effekt på deres astma – også haft særdeles god effekt på hudsymptomerne, herunder ikke mindst på den idelige kløe, der følger med svær atopisk dermatitis,” siger professoren og peger samtidigt på, at den biologiske behandling gør mere for patienterne end alene at lindre deres daglige symptomer, da der også er effekt-behandlingsbehov i øvrigt og en lang række mål for sygdomsaktivitet.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter