Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antal KOL-dødsfald falder visse steder - men stiger generelt

Mens antallet af mennesker, der dør af KOL falder i mange lande, stiger det samlede antal dødsfald på grund af KOL på verdensplan.

Mellem 1995 og 2017 er antallet af dødsfald som følge af KOL faldet i flere lande, men det samlede antal KOL-dødsfald er samlet set steget i løbet af de seneste 20 år. Det viser et nyt internationalt studie[1] lavet på baggrund af data fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. 

Undersøgelsen, der blev offentliggjort i European Respiratory Journal på World COPD Day den 20. november, inkluderer data fra lande, der ikke tidligere indgik i opgørelser over KOL-dødelighed, og den nye analyse peger i retning af, at foranstaltninger til at reducere eksponering for risikofaktorer for KOL, såsom politikker vedrørende tobakskontrol og faldende fattigdom, har en positiv effekt på at reducere det samlede antal mennesker, der dør af KOL. 

Dr. Joannie Lortet-Tieulent, som er stipendiat ved WHOs Internationale Agentur for Kræftforskning og hovedforfatter af undersøgelsen siger:

”Ifølge WHOs data levede der i 2015 175 millioner mennesker med KOL. Byrden af KOL-syge er fortsat stor, men de tidligere KOL-dødelighedsdata var baseret på forældede statistikker fra et udvalgt antal højindkomstlande i Europa, Australien, Japan og USA. Derfor var der behov for at offentliggøre opdaterede estimater og inkludere data på KOL-dødelighed fra andre regioner i verden, da man tidligere har vidst meget lidt om antallet af dødsfald, der skyldes KOL, i eksempelvis Latinamerika og dele af Europa.” 

Nye data viser en samlet stigning af KOL-dødsfald

For at se nærmere på dette ekstraherede forskere data om dødsfald tilskrevet KOL, der var registreret mellem 1995 og 2017 i WHOs dødelighedsdatabase. I alt blev 24 lande verden over inkluderet i studiet herunder seks lande i Latinamerika og Caribien, mens totalt 3,36 millioner KOL-dødsfald blev analyseret.

Data hentet fra to perioder viste, at den samlede rate af KOL-dødsfald for alle lande inkluderet i analysen faldt med 12 procent. Frekvensen af dødsfald i begyndelsen af ​​undersøgelsens periode var 68 KOL-dødsfald pr. 100.000 mennesker om året, mens antallet af mennesker, der døde som følge af KOL mod slutningen af ​​undersøgelsesperioden var faldet til 60 per 100.000 mennesker om året. 

Omvendt steg landenes samlede antal af KOL-dødsfald med 12 procent, da der var 180.950 årlige dødsfald tilskrevet KOL i ​​undersøgelsesperiodens begyndelse, mens det samlede årlige antal var steget til 203.090 ved udgangen af ​​undersøgelsens perioden. 

”Vi tror, ​​antallet af dødsfald stiger, fordi levealderen i landene stiger, ligesom befolkningen vokser. Selvom dødeligheden pga. KOL muligvis falder over tid, er nedgangen for lille til at udligne det faktum, at der hvert år er flere, der dør på grund af KOL som følge af de aldrende befolkninger,” forklarer Dr. Lortet-Tieulent og fortsætter: 

”Dataene antyder, at andelen af ​​patienter med KOL, der dør tidligt på grund af sygdommen, generelt falder, og det er meget opmuntrende. Det betyder, at folk måske er mindre udsatte for KOL-risikofaktorer nu, og at KOL administreres mere effektivt. ” 

Forskerne siger videre, at en reduceret eksponering for risikofaktorer såsom tobaksrygning, eksponering for luftforurening i hjemmet og på arbejdspladsen samt faldende fattigdomsniveauer samt forbedret adgang til sundhedsydelser i de fleste lande kan spille en rolle i forhold til lande, der oplever faldende dødelighed pga. KOL. 

Kvinder dør også af KOL

På trods af den generelle tendens, der viser, at raterne af KOL-dødsfald generelt faldt, viste analysen også, at blandt kvinder med KOL forblev raterne af dødsfald på samme niveau i Nordamerika og steg endog i flere europæiske lande mellem 2000 og 2015.

”Vores undersøgelse forklarer ikke, hvorfor raten af KOL-dødsfald blandt kvinder steg eller forblev stabil i nogle lande, men vi tror, ​​at denne tendens kan være knyttet til stigning af ​​rygning blandt kvinder,” siger Dr. Lortet-Tieulent og uddyber:

”I lande, hvor kvinder har røget lige så meget og lige så længe som mænd, såsom USA, New Zealand og Storbritannien, blev den kvindelige frekvens over dødsfald tilskrevet KOL meget lig med mændenes over tid. At øge kendskabet til KOL blandt kvinder kan betyde, at de får en tidligere diagnose og derved forbedrer kontrollen af sygdomme og mindsker risikoen for død. Men de stigende rater af KOL-dødsfald blandt kvinder bør imidlertid ikke overdrives, for i størstedelen af ​​de 24 lande, vi vurderede, forblev dødeligheden ifm. KOL dobbelt så høj hos mænd, som hos kvinder i de respektive lande. ” 

Efter at have gennemgået data, siger forskerne bag studiet, at der er behov for mere højkvalitetsdata fra lande med lav indkomst for at give et mere nøjagtige skøn over de globale dødsfald der skyldes KOL.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter