Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Type 2-inflammation åbner døren for nye terapeutiske muligheder

Et andet blik på inflammationen bag bl.a. astma og eksem kan muligvis åbne for nye terapeutiske muligheder for at behandle patienter med flere sygdomme med ét præparat. Det indikerer flere fase III-studier. 

De involverede cytokiner i bl.a. astma og atopisk eksem udskilles ikke kun af det adaptive immunsystems Th2-celler, som det før har været antaget. De relevante cytokiner er også udskilt af det medfødte immunsystem, viser nyere forskning. Det er bl.a. immuncellerne basofile granulocytter, eosinofile granulocytter, mastceller, makrofager og medfødte lymfocytceller i gruppe 2 (ILC2).  

Samlet producerer immuncellerne (dvs. Th2, ILC2) de type 2-cytokiner IL-4, IL-13, IL-5, og IL-31som er involveret i patologien bag bl.a. astma, atopisk eksem, nasale polypper, kronisk bihulebetændelse, fødevareallergier, høfeber med mere.

Tilsammen kaldes det for type 2-inflammation og betragtes nu som en del af et immunrespons på specifikke typer infektioner og allergener. 

Ét præparat til flere lidelser

I øjeblikket ser det ud til, at præparatet dupilumab vil kunne behandle lidelser med bagvedliggende type 2-inflammation, da præparatet sætter sig på receptorkomponenter og hindrer IL-4 og IL-13 i at skabe inflammationen. Andre lægemidler med lignende effekt er på vej, de såkaldte JAK inhibitorer. 

Dupilumabs effekt er vist på voksne med svær atopisk eksem og med svær astma, men der er endnu ikke studier, der afprøver præparatets virkning på patienter med flere sygdomme på en gang, såsom patienter med både astma og svær atopisk eksem. 

”Vi mangler studier, som efterviser, at vi rent faktisk kan behandle flere type 2-lidelser med samme præparat. Såfremt det er en fordel for patienten, vil jeg ikke være i tvivl om, at jeg ville vælge sådan et præparat til disse patienter, men den høje pris på lægemidlet forhindrer, at dette bliver muligt for mange patienter,” siger Jacob Pontoppidan Thyssen, klinisk professor ved Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter