Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Type 2-inflammation åbner døren for nye terapeutiske muligheder

Et andet blik på inflammationen bag bl.a. astma og eksem kan muligvis åbne for nye terapeutiske muligheder for at behandle patienter med flere sygdomme med ét præparat. Det indikerer flere fase III-studier. 

De involverede cytokiner i bl.a. astma og atopisk eksem udskilles ikke kun af det adaptive immunsystems Th2-celler, som det før har været antaget. De relevante cytokiner er også udskilt af det medfødte immunsystem, viser nyere forskning. Det er bl.a. immuncellerne basofile granulocytter, eosinofile granulocytter, mastceller, makrofager og medfødte lymfocytceller i gruppe 2 (ILC2).  

Samlet producerer immuncellerne (dvs. Th2, ILC2) de type 2-cytokiner IL-4, IL-13, IL-5, og IL-31som er involveret i patologien bag bl.a. astma, atopisk eksem, nasale polypper, kronisk bihulebetændelse, fødevareallergier, høfeber med mere.

Tilsammen kaldes det for type 2-inflammation og betragtes nu som en del af et immunrespons på specifikke typer infektioner og allergener. 

Ét præparat til flere lidelser

I øjeblikket ser det ud til, at præparatet dupilumab vil kunne behandle lidelser med bagvedliggende type 2-inflammation, da præparatet sætter sig på receptorkomponenter og hindrer IL-4 og IL-13 i at skabe inflammationen. Andre lægemidler med lignende effekt er på vej, de såkaldte JAK inhibitorer. 

Dupilumabs effekt er vist på voksne med svær atopisk eksem og med svær astma, men der er endnu ikke studier, der afprøver præparatets virkning på patienter med flere sygdomme på en gang, såsom patienter med både astma og svær atopisk eksem. 

”Vi mangler studier, som efterviser, at vi rent faktisk kan behandle flere type 2-lidelser med samme præparat. Såfremt det er en fordel for patienten, vil jeg ikke være i tvivl om, at jeg ville vælge sådan et præparat til disse patienter, men den høje pris på lægemidlet forhindrer, at dette bliver muligt for mange patienter,” siger Jacob Pontoppidan Thyssen, klinisk professor ved Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter