Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kræftbehandling kan potentielt hjælpe patienter med KOL

Ny forskning fra University of Sheffield har vist potentiale i forbindelse med at behandle patienter med KOL med medicin, der er tiltænkt kræftsyge.

Forskere fra University of Sheffield har undersøgt virkningen af ​​medikamenter, der anvendes til behandling af forskellige kræftformer på den inflammation, som patienter med KOL får i lunger og luftveje. 

Deraf kan der opstå skader på den syge patients lunger – skader der skyldes betændelse forårsaget af neutrofile immunceller– og det er netop disse celler, forskerne har haft i kikkerten i studiet, der er offentliggjort i eLife.

Et forskerteam ved universitetets afdeling for infektionsmedicin, immunforsvar og hjerte-kar-sygdom har screenet en række kræftlægemidler og identificerede et antal forbindelser, der fremskynder døden af ​​neutrofile celler samt fremmer heling i lungerne. 

”KOL behandles normalt med eksempelvis steroid og langtidsvirkende β2-agonist og/eller langtidsvirkende antikolinergika, som letter symptomerne i luftvejene. Men der er i øjeblikket ingen klinisk tilgængelig behandling, som effektiv modvirker den skade, der opstår i lungerne,” lyder det fra Dr. Lynne Prince, Russell Fellow ved University of Sheffield. Hun fortsætter:

”Vores forskning viser, at hæmmere af disse cellesignaleringsprocesser eller ErbB-kinaser kan have behandlingspotentiale ved neutrofil inflammatorisk sygdom. Håbet med de her lægemidler er, at de kan fjerne de skadelige celler fra lungerne hos mennesker, der lever med KOL, for at forhindre yderligere skader og progression af sygdommen.”

Dr. Prices kollega professor Stephen Renshaw taler begejstret om studiet, som har kigget på allerede eksisterende behandlinger. Han siger:

”At genbruge et klinisk tilgængeligt lægemiddel har mange fordele, og vi er desperate efter en ny behandling af KOL, da millioner af mennesker over hele verden lever med sygdommen, som har en enorm indvirkning på deres livskvalitet, især når sygdommen er fremskreden. Og det, der er spændende ved forskningen, er, at lægemidlerne er tilgængelige nu, hvilket betyder, at hvis vores videre forskning effektivt kan finde en afgørende forbindelse til gavn for mennesker, der lever med KOL, er de klar til brug.”

Professor Renshaw peger endvidere på, at neutrofil betændelse også er central i udviklingen af ​​andre kronisk inflammatoriske sygdomme som leddegigt, og derfor har holdets forskning potentiale til at påvirke andre mennesker, end dem der lever med KOL.

”Vores næste skridt er at finde en måde at teste de her lægemidler på mennesker med KOL for at forstå, hvordan ErbB-kinasesignaleringsprocessen har effekt på inflammation i lungerne, og så skal vi have styr på eventuelle bivirkninger.”

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Fremtidens midler til diabetesforskning bør uddeles anderledes

Forskningsmidler skal uddeles til grupper og ikke enkelte forskere. Pengene bør fordeles efter kriterier, der tager højde for, at forskning af høj kvalitet i større og større grad er et resultat af teamwork på tværs af discipliner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter