Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Model udviklet for forudsigelse af eksacerbation ved KOL

Forudsigelse af exacerbations-risiko er en mulighed for de, der behandler patienter med KOL.

Det antyder et ny studiet, der netop er publiceret i The Lancet Respiratory Medicine.

I studiet udviklede og validerede forskerne en model, der kan forudsige en individualiseret frekvens og sværhedsgrad af ​​KOL-forværringer hos patienter med KOL.

Modellen blev blandt andet til ved at samle og analysere data fra tre tidligere KOL-forsøg med patienter, der havde en forhistorie med forværringer, hvorefter forskerne udviklede en effektmodel, som skulle forudsige forværringer over et år.

Holdet betegnede alvorlige exacerbationer som dem, der krævede indlæggelse på et hospital. 

Det var patienternes tidligere data om forværringer, alder, køn, kropsmasseindeks, rygestatus, hjemmebehandling med oxygen, lungefunktion, symptombyrde og aktuel medicinbrug, der blev brugt til at forudsige kommende episoder, mens ECLIPSE – et tidligere KOL-studie, blev anvendt som ekstern validering. 

Forudsigelse af exacerbationer er potentielt muligt

Studiet omfattede 2.380 patienter, hvoraf 1.373 (58 procent) var mænd, gennemsnitalderen var 64·7 år (SD 8·8), mens den gennemsnitlige forværringsgrad var 1·42 exacerbationer om året, og 0·29 af de årlige exacerbationer var alvorlige. 

Når forskerne validerede data mod de patienter med KOL, som medvirkede i ECLIPSE studiet (hvor den gennemsnitlig forværringsgrad var 1·20 exacerbationer pr. år, hvoraf 0·27 exacerbationer om året var alvorlige), var areal under kurven (AUC) 0·81 ved mindst to exacerbationer og 0·77 ved mindst en alvorlig forværring.

Forudsagt forværring og observeret forværringsrate var lignende med 1·31 tilfælde pr. år for alle exacerbationer og 0·25 tilfælde om året for alvorlige exacerbationer kontra 1·20 tilfælde om året og 0·27 exacerbationer om året.

I ECLIPSE var patienters AUC var 0·73 for to eller flere exacerbationer og 0·74 ved mindst en alvorlig forværring. Dette omhandlede patienter med tidligere exacerbation-historie med en gennemsnitlig forværringsgrad 1·82 exacerbationer pr. år, hvoraf 0·40 exacerbationer om året var alvorlige. 

Kalibreringen var nøjagtig for alvorlige forværringer (modellen forudsagde 0·37 exacerbationer pr. år mod de observerede 0·40 exacerbationer om året), og også samtlige årlige forværringer ramte modellen (forudsagt 1·80 exacerbationer pr. år mod observeret 1·82 exacerbationer om året).

Derfor kan modellen bruges som et værktøj til at personalisere behandlingen af patienter med KOL og potentielt forhindre forværringer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter