Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye retningslinjer for tilbagerulning af ICS til KOL-behandling

European Respiratory Society (ERS) har netop publiceret nye retningslinjer, der fokuserer på tilbagerulningen af inhalerede kortikosteroider (ICS) i behandlingen af ​​KOL.

Retningslinjerne, der netop er offentliggjort i European Respiratory Journal, er udviklet som respons på nylige publikationer, som fokuserede på tilbagerulningen af ICS som potentiel terapeutisk behandling for patienter med KOL. 

Den taskforce, der står bag retningslinjerne, inkluderer såvel klinikere og forskere samt patientadvokater med KOL-ekspertise. For at komme frem til anbefalingerne, er der blevet anvendt en systematisk litteraturgennemgang og GRADE-metoden (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation) til at evaluere aktuel videnskabelig data for at besvare det centrale spørgsmål: ”Bør ICS trækkes tilbage som mulig behandlingsvalg til patienter med KOL? 

Forskergruppen overvejede de ønskelige og de knap så ønskelige resultater af tilbagerulningen af ICS samt kvaliteten af ​​evidens og muligheden for at gennemføre en tilbagetrækning, før de blev enige om følgende:

  • En betinget anbefaling til tilbagetrækning af ICS hos patienter med KOL uden en historie med hyppige forværringer.
  • En stærk anbefaling om ikke at trække ICS tilbage som behandling af patienter med eosinofile med mere end eller lig 300 eosinofiler pr. mikroliter.
  • En stærk anbefaling om at behandle med en eller to langtidsvirkende bronchodilatorer, hvis ICS trækkes tilbage.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter