For sent, Anne Kaltoft

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis følger ikke de studier, der ligger til grund for GINA anbefalingerne, men derimod den måde hvorpå tilskudssystemet i Danmark i øjeblikket er bygget op på, mener Charlotte Ulrik.

Ny basisliste for astma i modstrid med internationale retningslinjer

Når astmaspecialister behandler deres patienter, tager de ofte afsæt i den internationale vejledning fra GINA. Alligevel er GINA's seneste anbefalinger ikke nævnt i den netop opdaterede Basislisten - Lægemiddelanbefalinger i Syddanmark.

Ifølge professor i medicinske lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Charlotte Ulrik er dette et faktum på trods af, at det er GINA, de praktiserende læger og lungespecialister bør tage afsæt i, når de behandler landets astmapatienter. Hun anbefaler, at man kigger på basislisten igen, selvom den er blevet opdateret så sent som i august.

”Man kan ikke sige andet end, at den behandlingsvejledning, der er tilknyttet Basislisten for lægemiddelanbefalinger i Syddanmark, følger det, der er udfordringen, hvis man sidder ude i almen praksis. Nemlig at tilskudsreglerne fortsat er sådan, at man formelt kun kan få tilskud til ICS-LABA, hvis man ikke kan opnå tilstrækkelig sygdomskontrol på ICS alene,” lyder det fra professoren, der samtidigt peger på, man dermed fra Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis side ikke følger de studier, der ligger til grund for GINA anbefalingerne, men derimod følger den måde hvorpå tilskudssystemet i Danmark i øjeblikket er bygget op. 

Det fremstår blandt andet, når man kigger på trin 1 i den behandlingsvejledning, som er tilknyttet Basislisten, hvor det fortsat anbefales at behandle patienter med SABA, til trods for at man fra international side gik væk fra denne behandling tilbage i 2019. 

”Det, GINA anbefaler i trin 1, er, at patienten får lavdosis ICS plus LABA i en fast kombination, der bruges som behovsmedicin, forudsat at der vælges et kombinationspræparat indeholdende formoterol,” forklarer professor Ulrik og fortsætter: 

”Det er det, GINA fører videre til trin 2, hvor de anbefaler, at man fortsætter med denne kombinationsbehandling og tager den morgen og aften og som pn.”

Ingen astmapatienter bør tillægge sig dårlige vaner

Professor Ulrik mener, det er en god idé at følge de internationale retningslinjer, der er udarbejdet på baggrund af kontrollerede studier.

”Når jeg har stillet diagnosen astma, vil jeg nødigt lære den nye patient, at det, der er godt for deres sygdom, er at tage den blå inhalator (SABA). Jeg vil derimod gerne lære dem, at de har en sygdom nede i lungerne, som har med inflammation at gøre. Og når man har symptomer, skal man tage den medicin, der behandler det tilgrundliggende problem ved astma, nemlig inflammation,” pointerer overlægen og forklarer, at hun godt kan forstå, at en nydiagnosticeret astmapatient hurtigt kan blive glad for den blå inhalator, når patienten oplever en hurtig effekt ved brug af den.

”Kombinationspræparater indeholdende ICS og formoterol virker lige så hurtigt luftvejsudvidende som SABA, og har derfor samme effekt som anfaldsmedicin. Derfor mener jeg ikke, at vi skal opdrage en ny generation af astmapatienter til at tage den blå inhalator som den eneste behandling, da det ikke har effekt på inflammationen i lungerne.” 

Højdosis inhalationssteroid på trin tre og fire

Ydermere peger Charlotte Ulrik på, at Basislisten for lægemiddelanbefalinger i Syddanmark ligeledes er ude af takt med GINAs guidelines, når det handler om behandling med højdosis inhalationssteroid. 

”I forhold til behandlingsvejledningen står der i Basislistens anbefaling, at man kan få højdosis ICS på trin 3 og 4, hvorimod man i GINA har valgt, at højdosis ICS-behandling betyder, at patienten er på trin 5 behandling. Det betyder, at astmapatienter i højdosis ICS-behandling bør henvises til udredning for mulig svær astma,” præciserer professoren og tilføjer: 

”Jeg skal ikke kunne sige, hvilke anbefalinger denne vejledning er bygget på, men den synes ikke at bygge på de samme informationer og studier som den aktuelle GINA guideline. Så på trods af at Basislisten er fra august i år, skulle man måske overveje at kigge på den igen og se, om den ikke trænger til lidt mere opdatering.” 

Denne tanke bliver ikke blankt afvist af Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis, der står for udarbejdelsen af Basislisten for lægemiddelanbefalinger i Syddanmark. Til Medicinsk Tidsskrift skriver Lægemiddelkomitéen: 

”Basislistens lægemiddelanbefalinger tager afsæt i nationale anbefalinger (NRL) og er valgt ud fra kriterierne dokumentation, effekt, bivirkninger og pris. Basislisten i Region Syddanmark orienterer sig ydermere imod de nationale vejledninger fra fagselskaberne.”

Samtidigt lyder det fra komitéen, at man godt er bekendte med paradigmeskiftet i behandlingen af mild astma, men at disse ændringer ikke har stadfæstet sig i de danske vejledninger endnu, da både GINAs konsensusvejledninger og Basislisten bliver opdateret årligt, hvorimod de nationale vejledninger ikke opdateres så hyppigt. 

Derfor er man fra Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis indtil videre meget opmærksom på eventuelle opdateringer i de nationale fagselskabers astma-guidelines og vil rette netudgaven af Basislisten til, så snart en eventuel opdatering bliver udgivet.

Ydermere skriver Lægemiddelkomiteen for Almen Praksis til Medicinsk Tidsskrift, at de vil diskutere hvorvidt, der bør gøres undtagelser og orientere sig mod internationale guidelines.

Af hele mit hjerte håber jeg, at vi kan mødes live næste år

EASD: Tina Vilsbøll, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen, er altid nærmest hyperaktiv på EASD, og hun er også her, der og alle vegne på den virtuelle kongres. Men hun har ikke samme begejstring, som hun plejer:

Dansk studie: Metformin virker via tarmen

EASD: Det har været en gåde hvordan det over 70 år gamle middel metformin egentlig opnår sin blodsukkerreducerende effekt, men nu giver ny forskning fra Steno Diabetes Center i Aarhus måske svaret.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter