Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Langtidsevaluering af dupilumab viser vedvarende effekt

Resultater fra flere studier af Dupixent (dupilumab) viser vedvarende forbedring af FEV1 og reduktion i svære forværringer blandt unge og voksne med moderat til svær astma.

På den nyligt afholdte virtuelle ERS kongres blev analyser fra fase III-studiet Liberty Asthma Traverse Ole om langvarig brug af dupilumab præsenteret. Data viste blandt andet, at lægemidlet selv efter tre års brug fortsat havde god effekt hos patienterne.

De præsenterede analyser omfatter 2.282 voksne og unge med moderat til svær astma, som tidligere havde deltaget i et kontrolleret, klinisk Dupixent-forsøg, der enten var det afgørende fase II DRI studie (24 ugers varighed) eller fase III Quest (52 ugers varighed) eller fase III Venture forsøget (24 ugers varighed). I sidstnævnte medvirkede patienter med moderat til svær astma med svær kortikosteroid-afhængig astma.

Deltagere, som derefter fortsatte i studiet Liberty Asthma Traverse Ole, modtog 300 mg. Dupixent hver anden uge i op til 96 uger ved siden af deres vedligeholdelsesbehandling – således deltog patienter i Liberty-forsøget efter at have afsluttet aktiv behandling med Dupixent eller placebo i de indledende forsøg og blev behandlet i op til yderligere to år, hvilket sikrede forskerne op til i alt tre års behandlingsdata.

De primære endepunkter var antallet og andelen af ​​patienter, der oplever bivirkninger op til 96 uger. Sekundære endepunkter inkluderede gennemsnitlig ændring i FEV1 og årlig eksacerbation-rate. Type 2-inflammation blev defineret som forhøjet FeNO (≥ 25 ppb) eller blodeosinofile (≥150 celler/μL) ved indledende baseline.

Data kom fra deltagere fra tre afgørende astmastudier, og de præsenterede effekt- og biomarkøranalyserne var således fra patienter, der ikke var afhængige af orale kortikosteroider (OCS). Yderligere langtidseffektivitetsdata for OCS-afhængige patienter bliver præsenteret på et senere tidspunkt.

Forbedret lungefunktion og høj sikkerhedsprofil

Data viste, at patienterne oplevede fortsat forbedring i lungefunktionen med 13-22 procent efter 96 uger målt ved den gennemsnitlige ændring i FEV1 sammenlignet med baseline for de indledende forsøg. 

Desuden opretholdt patienterne ligeledes et lavt niveau af svære astmaanfald med et gennemsnit på 0,31-0,35 hændelser om året. I året forud for påbegyndelse af Dupixent-forsøget var antallet af alvorlige astmaanfald 2,09-2,17 årlige hændelser.

I forholdt til type 2-inflammation var forbedringer i lungefunktion og forbedringer i forhold til astmaanfald bedre hos dem med forhøjet baseline-eosinofile eller FeNO, som også er markører for type 2-inflammation. I resultater fra langtidsevalueringerne havde patienterne en reduktion i blodeosinofile (23-35 procent) og IgE hos patienter, der var med i fase 2b-forsøget (82 procent) sammenlignet med baseline for de indledende astmaforsøg.

Ydermere var andelen af ​​patienter, der oplevede bivirkninger i løbet af det lange Liberty-forsøg svarede til det, der blev set i tidligere forsøg med Dupixent. 

I løbet af 96-ugers behandlingsperioden var de mest almindelige bivirkninger nasopharyngitis (18-26 procent) og erytem på injektionsstedet (2-23 procent). Generelt blev der oplevet alvorlige bivirkninger blandt ni-13 procent af patienterne.

 

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter