Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny triplebehandling tilskudsberettiget

Enerzair Breezhaler bliver fra 5. oktober tilskudsberettiget og klar til at blive solgt med tilskud til danske astmapatienter. Produktet er den første astmabehandling, der kombinerer LABA, LAMA og ICS i én og samme behandling.

Enerzair Breezhaler er den første behandling af sin slags godkendt til astma, der kombinerer alle de tre virkningsstoffer; LABA, LAMA og ICS, i en enkelt behandling, som bare skal tages én gang om dagen.

Kombinationsbehandlingen er indiceret til voksne med astma, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med en vedligeholdelseskombination af langtidsvirkende beta2-agonist samt en høj dosis af et inhalationssteroid, og som har oplevet en eller flere astma-eksacerbationer i det forudgående år. 

”Enerzair Breezhaler er en vigtig ny behandling til den store gruppe af mennesker, der fortsat har akutte forværringer i deres astma, natlige astma-symptomer og/eller astma-relaterede begrænsninger i deres liv. Vi ser mange med astma, der trods behandling med højere doser af inhaleret binyrebarkhormon, fortsat har dårlig astmakontrol. Denne nye medicin har potentiale til at forbedre disse patienters astmakontrol betydeligt og dermed også øge deres livskvalitet,” siger professor, dr.med. Charlotte Ulrik, Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Digital sensor holder styr på medicinforbruget

Enerzair Breezhaler har som noget helt nyt en digital ledsager i form af en sensor, der hjælper folk med at huske at tage deres medicin. Den digitale sensor sættes fast i bunden af inhalatoren og forbindes med en app, der blandt andet bekræfter om den fulde dosis er taget, og som desuden sender påmindelser om at huske medicinen. Derudover indsamler den blandt andet data om patientens medicinforbrug og præsenterer personaliseret data herom i en tilhørende app. På den måde er det muligt at kontrollere sin adhærens med behandlingen og dele de personaliserede data med sin behandlende læge. 

Udover information om astmakontrol og adhærens, kan patienten også løbende holde øje med sine astmasymptomer via en månedlig ACT symptom score i app’en. Patienten har mulighed for at dele disse informationer med sin læge, som kan bruge dem til at træffe de bedst mulige behandlingsvalg for den enkelte patient. 

”Vi ved, at mange med astma oplever det som en udfordring at huske at tage deres forebyggende medicin hver dag. Derfor er denne sensor en rigtig god idé, der uden tvivl kan forbedre adhærens blandt personer med astma og dermed sikre bedre astmakontrol. Jo nemmere noget er, desto større er sandsynligheden for, at folk gør det. Og med denne sensor og et enkelt bip på telefonen én gang om dagen, bliver det ikke meget nemmere,” lyder det fra professor Ulrik.

Kort om Enerzair Breezhaler

  • I et omfattende studieprogram viser Enerzair Breezhaler signifikant forbedring i FEV1, patient symptomscore og reduktion i årlige eksacerbationer.
  • Som noget helt nyt tilbydes Enerzair Breezhaler med en digital sensor, der kan hjælpe patienter med at huske deres medicin samt monitorere korrekt brug af inhalatoren.
  • Produktets virkning og sikkerhedsprofil er blevet vurderet i randomiserede, dobbeltblindede kliniske studier med mere end 4.400 mennesker med astma.

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter