Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Set fra klimaperspektiv: Skift fra inhalationsspray til pulverinhalator

Patienter med astma og KOL behandles primært ved hjælp af inhalatorer, der sikrer, at medicinen kommer helt ned i lungerne, hvor den har effekt.

Antallet af behandlinger med sprayinhalatorer er steget gennem de senere år, og fordelene ved flere behandingsmuligheder ufortalt er det ikke udelukkende en god udvikling, for sprayinhalatoren er noget af en miljøbelastning, lyder det fra en ekspert. 

Når patienter med astma eller KOL tager deres medicin, foregår det primært ved, at de inhalerer lægemidlet direkte ned i lungerne. Det kan gøres ved hjælp af en pulver- eller sprayinhalator.

Inhalationssprays har dog den negative sideeffekt, at de udleder store mængder af de klimabelastende HFC-gasser (drivhusgasser), hvorimod pulverdevices ikke indeholder HFC-gasser og dermed ikke har samme negative klimapåvirkning. 

Alligevel er markedsandelen for inhalationsspray herhjemme steget fra omtrent 15 til 20 procent gennem de seneste fem år og ligger dermed på en femtedel af markedet.

”Det er ikke godt nyt. Jeg må sige, at stigningen vækker bekymring i tider, hvor det står mere og mere klart, at vi er den sidste generation, der for alvor kan bekæmpe klimaændringerne effektivt,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, Rådet for Grøn Omstilling, som står bag et nyt klimanotat, der viser, hvor meget CO2 der kan spares årligt, såfremt en del af astma- og/eller KOL-patienterne skifter behandling med HFC-spray ud med en pulverinhalator.

Om stigningen skyldes prisforskelle, der er fordelagtige i forhold til spray, eller om det skal tilskrives behandlingsmæssige årsager, har seniorrådgiveren også kigget på:

”Det er et virvar at finde rundt i de mange forskellige præparater og inhalatorer, men når alt blev gjort op, viste det sig, at der ikke var den store forskel på prisen mellem spray og pulver,” lyder det fra Kåre Press-Kristensen.

Til spørgsmålet om det kan skyldes behandlingsmæssige årsager, har Press-Kristensen måtte ty til eksperter, der fortæller, at spray er nemmere at få ned i lungerne for de mest syge patienter, og at det ikke altid er ligetil at skifte fra inhalationsspray til pulver, når patienten er svært udfordret på sin lungefunktion.

Stigning i salg er lig med en større klimabelastning

I takt med deseneste års stigning i sprayforbruget medfører altså at der fortsat ledes mere HFC-gas ud i miljøet fra sprayinhalatorerne.

”Faktisk er salget af HFC-drevne inhalationsspray steget jævnt med godt 45 procent (målt i DDD) fra 2015 til 2019. Med afsæt i stigning og tal fra 2015-udslippet anslås udslip af HFC-gasser til omtrent 8,7 tons i 2019, mens 2020 forventelig ender på omtrent 9,6 tons ved fortsat lineær fremgang,” lyder det fra Press-Kristensen, der samtidigt peger på, at den officielle danske opgørelse af HFC-gasser skønner en frigivelse på ca. 5,5 tons HFC-gasser fra inhalationsspray, hvilket er voldsomt undervurderet.

Set udelukkende med klima-øjne er der et incitament til at forsøge at nedbringe det nationale forbrug af inhalationsspray til patienter med astma og KOL. 

”Hvis det kunne lade sig gøre at flytte ti procent af markedet, altså godt halvdelen af patienterne fra spray til pulver, vil det svare til at spare klimaet, for hvad der står mål med den årlige CO2-udledning fra elforbruget i 20.000 parcelhuse med to voksne og to børn,” oplyser seniorrådgiveren og understreger:

”Selv om skiftet til pulverinhalatorer ikke alene kan stoppe klimaændringerne, er det et glimrende eksempel på, hvordan man kan skabe positive klimaresultater uden, at det koster mere eller går ud over behandlingskvaliteten blandt de patienter, som kan klare skiftet,” slutter seniorrådgiveren af.

Information om HFC-gasser

  • Det skønnes, at udfasningen af HFC-gasser kan nedbringe den globale opvarmning med 0,5 grader frem mod slutningen af dette århundrede. Dette er markant i forhold til FN’s målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader og ikke overskride 2 graders stigning.
  • I Danmark reguleres anvendelsen af de klimaskadelige gasser via lov, og salg og anvendelse af nye produkter med de klimaskadelige gasser er forbudt, dog er medicinske inhalationsspray fritaget.
  • HFC-gasser i inhalationsspray udåndes direkte til atmosfæren og bidrager til global opvarmning. Udledning af blot et kilo HFC-gasser fra inhalationsspray svarer til udledningen af flere tusinde kilo fossil CO2.
  • FN, EU og Danmark udfaser gradvis HFC-gasser, da gasserne er kraftige drivhusgasser. Udfasning er nødvendig for at undgå faretruende global opvarmning og opfylde FN’s Verdensmål. HFC-gasserne er også opført på Listen over uønskede stoffer hos Miljøstyrelsen.

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter