Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tidlig immunprofil kan afsløre børns risiko for astma

Reaktioner i børns immunforsvar helt ned til 18-måneders alderen, kan bruges til at forudsige risikoen for, om de udvikler astma.

Samtidig ses det, at et velfungerende og godt reguleret immunforsvar i spædbørn ikke kun er vigtigt for en vellykket bekæmpelse af de første infektioner, men også for at undgå udvikling af sygdomme senere i livet.

Resultaterne er fra et stort kohortestudie, som forskere fra DTU står bag sammen med kolleger fra det tværgående CAG-samarbejde om børneastma og kroniske inflammerende sygdomme, kaldet CAG Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention. 

”Vores resultater viser, at børn ikke får kort- og langvarig astma af samme årsager, men af forskellige bagvedliggende mekanismer. Disse mekanismer er i spil tidligt i livet, inden barnet udviser symptomer på astma. Fordi kohortestudiets set up er så unikt, har vi mulighed for at se tilbage i den tidlige graviditet, og undersøge, hvilke faktorer, der kan være vigtige for udviklingen af det forstyrrede immunrespons. Den viden vil forhåbentlig på sigt kunne føre til forebyggelse af astma hos børn”, siger professor Susanne Brix Pedersen fra DTU Bioengienering til DTU’s nyhedssite.

Det er hendes forskningsgruppe, der har stået for udførelsen af de laboratoriebaserede analyser på immuncellerne. Og studiet er en del af det igangværende store mor-barn-kohortestudie, COpenhagen Prospective Studies of Asthma in Childhood 2010, kaldet COPSAC2010, hvor forskere og klinikere i over ti år følger 736 gravide kvinder og deres 700 børn for at undersøge bl.a. udviklingen af astma, allergi og eksem.

Teorien bag studiet var, at man ved at kortlægge immunforsvarets reaktioner hos spædbørn ville kunne forudsige udviklingen af sygdomme senere i livet. Forskerne fulgte derfor børnene helt fra fosterstadiet og til de var seks år. Og i samarbejde med forskere fra DTU Bioengineering blev børnenes funktionelle immunrespons via blodprøver kortlagt ved 18-måneders alderen i 541 børn, hvorefter resultatet blev holdt op mod sygdomsbilledet ved seks-årsalderen. Metoden i studiet, som altså viser en sammenhæng mellem et dårligt reguleret immunforsvar og astma, kan muligvis også bruges til at forudsige risikoen for udvikling af en lang række andre livsstilssygdomme; også dem, som kommer senere i livet, såsom diabetes og inflammatorisk tarmsygdom, påpeger forskerne.

Formand for CAG’en professor Hans Bisgaard ser vidtrækkende perspektiver i det nye studie, som også peger på, at op mod 50-60 procent af alle menneskers immunforsvar lejlighedsvist reagerer forkert på en udefrakommende trussel.

”Vi ser en konstant stigning i kroniske inflammatoriske sygdomme, såsom diabetes, inflammatorisk tarmsygdom og gigt, og jeg tror, at de har en fælles oprindelse. Så det vil være meget vigtigt ikke kun at se vores fund i forhold til astma, men også i forhold til andre sygdomme”, siger han til DTU-sitet. 

Studiet er publiceret i tidsskriftet Science Translational Medicine.

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo