Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Man bør kigge på molekylestørrelse ved behandling af KOL-patienter

Når man behandler en patient med KOL, bør man omhyggeligt kigge på den enkelte patient. Hver gang. Man bør ikke ty til standardbehandling, men finde rette præparat til den patienten, man sidder overfor.

Ud over device, præparat, behandlingsvalg og gold-gruppe bør lægen også kigge nøje på medicinpartiklernes størrelse, da disse har stor indvirkning på, hvor langt medicinen når ned i luftvejen og den effekt, patienten har af behandlingen. 

I den netop offentliggjorte GOLD 2020 vejledning peger forskerne bag de internationale guidelines i retning af, at behandlere af patienter med KOL bør huske at kigge på størrelsen af molekylerne, som er i medicinen, de ordinerer til deres patienter. 

”Det er noget af det, vi specialister har diskuteret meget gennem årene - altså hvor meget eller hvor lidt, netop størrelsen betyder. Men også i GOLD-anbefalingerne nævnes det som en del af de ting, man kan overveje, når man skal tilpasse den enkelte patients behandling,” lyder det fra klinisk lektor og forskningsansvarlig overlæge ph.d. ved Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Ulla Møller Weinreich, som understreger, at det med størrelsen på molekylerne er vigtigt at have i baghovedet, når der vælges behandling til patienter med KOL. 

”Vi har længe haft fokus på, at vores patienter kan have kognitive problematikker, eller kan være udfordret på fysikken, da en del af patientgruppen er ældre mennesker, som kan have krogede fingrer, der besværliggør håndtering af inhalatoren. Der kan også være mennesker med efterveer fra slagstilfælde, der gør det svært at lukke munden ordentligt om mundstykket på specifikke inhalatorer. Ligesom der er patienter, der ganske enkelt ikke bryder sig om nogle devices. Det har vi stort fokus på. Men inhalationsmedicinens molekylestørrelse er bestemt også noget, man bør have i tankerne,” pointerer overlægen og minder om, størrelsesordenen på sådanne partikler er mellem 1,5 og 5 mikrometer. 

”Og størrelsen betyder noget for, hvor partiklens vej slutter i luftvejene. Det giver lidt sig selv, at jo mindre partiklen er, des længere kan den nå ud i luftvejen,” siger Ulla Møller Weinreich. 

”Så med de små partikler, som er kommet på markedet de seneste år, kan vi hos nogle patienter virkelig se, at det gør en kæmpestor forskel. Vi kan se, at de pludselig får en hel anden sygdomskontrol, end de har haft i lang, lang tid.”

Flere af de præparater der er kommet på 'lungemedicinhylden' indenfor de seneste ti år, indeholder medicin med nogle mindre partikler i. Og det er ifølge lungespecialisten altså til stor gavn for en del patienter.

Og mens partikelstørrelsen 'skrumper', vokser specialisternes viden på området i takt.

”Vi bliver løbende klogere på, at en stor del af lungesygdommene, og det gælder både KOL og astma, udspiller sig i de mindre luftveje - i hvert fald hos nogle patienter. Desuden er det måske sådan, at patientens luftveje ændrer sig over tid – og det kan også have betydning for, hvilke molekyler der er bedst at behandle med,” Siger overlæge Ulla Møller Weinreich og minder samtidigt om, at den medicin, en patient får ordineret i begyndelsen af et lungemedicinsk sygdomsforløb, ikke nødvendigvis er den rigtige hele vejen gennem sygdommen. 

”En af de ting, der har været min kæphest, har netop været, at man hele tiden er nødt til at evaluere, om det er den rigtige medicin, man giver patienten. Det, der har været rigtigt i 2018, er ikke nødvendigvis det bedste valg i 2020,” understreger overlægen og forklarer samtidigt, at videnskaben er blevet mere bevidst om, at KOL er en form for paraply, der dækker over mange forskellige typer af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom –patienter der ifølge overlægen ikke skal behandles ens.

Ulla Møller Weinreich er dog godt klar over, at det kan være noget af en udfordring at vælge rigtigt ude i almen praksis. 

”Jeg kan godt forstå, hvis læger, der ikke er specialiseret indenfor lungemedicin, synes, at det er noget af en jungle. Det er en kæmpe, kæmpe udfordring ude hos de praktiserende læger og med den politisk strategi, hvor kronikere primært skal tilses i praksis, er det en kæmpe udfordring at skulle løfte for de praktiserende læger, der skal tage sig af mange kroniske sygdomme og dermed skal vide noget om rigtig mange ting - og for at kunne passe de her patienter godt - også på et relativt detaljeret niveau,” lyder det fra overlægen og runder af:

”Jeg ser lidt med ærefrygt på den opgave, praksis skal løse, hvor lægerne skal have overblik over så mange ting, for at kunne give patienten de tilbud, som rent faktisk findes.”

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter