Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Astmapatienter har ikke større covid-19-risiko

Er man i højrisikogruppen for at få covid-19, hvis man er astmapatient, og bør man frygte for et alvorligere forløb af sygdommen, hvis man bliver syg med covid-19?

Nej, mener et fransk studie, som har vist, at astmapatienter ikke var overrepræsenteret blandt de indlagte patienter med SARS-CoV-2 på et parisisk hospital i forårets første corona-bølge.

Franske forskere har lavet en undersøgelse, hvor patienter med diagnosticeret astma, der blev indlagt med covid-19 på Bicêtre Hospital i Paris fra 15. marts til 15. april 2020, blev inkluderet.

Formålet med studiet var dels at kigge på, om astmapatienter var overrepræsenteret blandt de indlagte patienter med covid-19, dels at undersøge karakteristika og udfaldet for astmatikere, som blev indlagt med infektion med SARS-CoV-2 i foråret 2020. 

”Studiets resultater tyder på, at astmapatienter som gruppe ikke er i større risiko end andre for at få covid-19, og det ser også ud som om, at deres forløb – når de rammes – er tilsvarende det, som ikke-astma syge har,” lyder det fra professor og overlæge Charlotte Ulrik fra Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital. 

”Astmapatienterne bliver indlagt med covid-19 og ikke på grund af forværring i deres astma. Det betyder, at man ikke ser det billede, man ellers kan opleve på baggrund af en almindelig forkølelse, hvor der på fjerde-femtedagen er risiko for en forværring af astmaen. Det ser man ikke her. Man kan sige, at de astmatikere som bliver indlagt, ”blot” har været lige så uheldige, som alle andre, der er blevet ramt af covid-19,” siger professoren, som dog samtidig gør opmærksom på, at andre studier tyder på, at astma-patienter, der indenfor en kortere periode har haft behov for systemisk behandling med kortikosteroid, ser ud til at være i større risiko i forhold til covid-19. 

”Til gengæld er der ikke noget, der tyder på, at astmapatienter i biologisk behandling er i øget risiko for covid-19 i de studier, jeg har set. Det skyldes formentlig, at de på biologisk behandling generelt har meget få mere alvorlige forværringer med behov for prednisolon, og dermed altså har langt mere stabil sygdom,” forklarer Ulrik. 

Danske forhold minder om de franske

Det franske studie pegede tilmed i retning af, at færre astmatikere end forventet blev indlagt med SARS-CoV-2 i den pågældende periode. De seneste tilgængelige tal i Frankrig indikerer, at der blandt baggrundsbefolkningen er 6,4 procent med astma, mens andelen af indlagte astmatikere i studiet var 4,8 procent.

I Danmark er der ikke lavet tilsvarende forskning, men i de opgørelser over indlagte covid-19-patienter, man har lavet på Hvidovre Hospital, har der heller ikke været en overrepræsentation af astmapatienter. 

”Der har været et lidt lavere antal end det, man kunne forvente,” siger Charlotte Ulrik og minder om, at der kan være en vis usikkerhed om astmadiagnosen, hvilket dog ikke var tilfældet i det franske studie, hovedparten af patienterne havde fået stillet diagnosen astma af en lungespecialist.

Det får professor Ulrik til at understrege, at studiet taler imod, at man er i særlig risiko, ”bare” fordi man har astma:

”Der er ikke flere astmapatienter end mennesker ude astma, som dør at corona, og der er ikke uforholdsmæssigt mange astmapatienter, der bliver syge af covid-19. Og når de bliver syge med SARS-CoV-2, klarer de sig lige så godt, som de patienter der ikke har astma. I øvrigt har de samme risiko som andre med komorbiditeter som overvægt, diabetes, dårligt hjerte og lignende,” fremhæver Ulrik og berører efterfølgende forsigtigt det, som der forskes en del i for tiden – nemlig om inhalationssteroid kan være en del af forklaringen på, at astmapatienter trods lungeproblemer klarer sig ligeså godt som andre i forhold til covid-19.

ACE2 receptor og brug af inhalationssteroid

Som astmapatient er den vigtigste vedligeholdelsesbehandling inhalationssteroid, og det kan potentielt have effekt på SARS-CoV-2. 

”Hvis man er i behandling for sin astma med inhalationssteroid, er der tilsyneladende mindre produktion af den receptor - ACE2 - som coronavirus skal bruge for at komme ind i cellerne i vores luftvejsepitel. Det er muligt, at der er en beskyttende effekt af den forebyggende astmamedicin, for potentielt har inhalationssteroider måske indvirkning på, at der sker en nedregulering af netop ACE2 receptorerne. Det er ikke noget, vi har evidens for endnu - til gengæld bliver det undersøgt i flere studier rundt omkring i verden,” pointerer Charlotte Ulrik. 

Fra dansk side blev der i begyndelsen af virusudbruddet meldt ud fra Sundhedsstyrelsen, at man er i risikogruppe, hvis man har svære lungesygdomme, hvilket ifølge professoren kan have fået nogle astmapatienter til at tolket det som om, at de tilhører denne risikogruppe, fordi de har en kronisk lungesygdom.

”Man kan håbe, at et studie som det franske vil løsne lidt op for den forståelse, for i covid-19-sammenhæng er astmapatienter ikke så udsatte, som man fra starten måske havde troet,” siger professor Ulrik afslutningsvis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo