Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ultravioletbestråling kan reducere sværhedsgraden af astma hos børn

AAAAI: Kan ultraviolette stråler have effekt på børn med astma – og kan disse reducere sværhedsgraden af sygdommen og ligefrem forbedre børnenes astmakontrol? Et nyt studie peger på, at netop ultraviolette strålinger kan lette astmabyrden blandt børn.

Forskning der bliver præsenteret på årets virtuelle konference American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) antyder, at installation af ultraviolette bestrålingsenheder i hjem, hvor der bor børn med astma, kan reducere sværhedsgraden af barnets sygdom og forbedre astmakontrollen. 

Studiet, der er finansieret af National Institutes of Allergy and Infectious Disease, har undersøgt en ny ultraviolet (UV) luftbestrålingsteknologi CREON2000A (General Innovations and Goods, Inc.) for at se, om den kunne bruges som en miljømæssig, ikke-farmakologisk behandling af astma. Selv om sådanne multifacetterede miljøinterventioner bliver mere almindelige, kan de være dyre og vanskelige at holde ved lige på langt sigt.

Forskerholdet bag studiet gennemførte en 12-måneders, randomiseret, parallelgruppe, multicenter, dobbeltblind undersøgelse. Her blev CREON2000A installeret i nogle hjem, mens der blev installeret en ”snydeenhed” i andre. 

I alle hjem boede mindst et barn med mild til moderat astma, som ved hjælp af Composite Asthma Severity Index (CASI) fik vurderet sin sygdom ved baseline og derefter løbende hver fjerde måned. Statistisk signifikans blev bestemt ved hjælp af lineære regressionsmodeller.

CREON2000A blev installeret i 40 hjem, mens en snydeenhed blev installeret i 39, og demografiske og baseline karakteristika i begge grupper var ens.

Data viste en signifikant forbedring af astmasværhedsgraden fra baseline til 12 måneder for børn i CREON2000A-gruppen sammenlignet med de børn, som boede i hjem, hvor der blev installeret en snydeenhed.

”Det er spændende at se et enkelt miljømæssigt ikke-farmakologisk tiltag, der har potentiale for at forbedre astma blandt børn,” lyder det fra Jonathan A. Bernstein, førsteforfatter og læge. Han fortsætter:

”Denne behandling vil tilmed være let at vedligeholde og har potentialet til at hjælpe tusinder af børn med mild til moderat vedvarende astma.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo